Aansluit coördinator DSO

Functie omschrijving

Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO in de loop van 2021 worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties (OBO’s).

Daarnaast wordt het jaar 2021 gekenmerkt door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend en in beheer genomen stelsel, als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving In 2024 ondersteunt de DSO-LV gebruikers optimaal bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Aansluit coördinator DSO, die tevens als integrator lid is van het system team, die onze organisatie komt versterken.

De Aansluit coördinator DSO acteert op programmaniveau vanuit het systemteam en draagt zorg voor het aansluiten van alle leveranciers en bevoegd gezagen op het DSO. Van de Aansluit coördinator wordt verwacht dat hij eigenaarschap toont en een natuurlijke neiging heeft om permanent te verbeteren. Hij moet de gehanteerde standaarden kunnen uitdragen en consequenties op de dienstverlening kunnen inschatten. Ook heeft de Aansluit coördinator ervaring met het tot stand brengen van een ketensamenwerking in een sterk politiek- en bestuurlijk veld. De Aansluit coördinator is gewend te adviseren op programmaniveau over de werkwijze hoe te komen tot een aansluitstrategie en heeft ervaring met geïntegreerde procesketens. De Aansluit coördinator zorgt ervoor dat de betrokken serviceorganisaties de gebruiker centraal blijven stellen en dat er een goede balans wordt gevonden in het voorzien in de behoeften van initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen. De Aansluit coördinator maakt afspraken over de aanpak en een overall planning ten aanzien van het aansluiten van leveranciers en bevoegd gezagen. Als integrator en lid van het system team is hij/zij (mede)verantwoordelijk voor de juiste werking van het stelsel (DSO) en ondersteunt adequaat de behoefte van de diverse stakeholders en gebruikers van het stelsel.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Zorg dragen voor de realisatie van de hierboven omschreven opdracht;
 • Aanspreekpunt zijn voor alle taakgebieden behorende tot het (technisch) aansluiten van leveranciers en bevoegd gezagen;
 • (Strategische) beleidsbeslissingen en formele richtlijnen vertalen naar gewenste processen en operationele opdrachten en deze op adequate wijze (laten) implementeren en monitoren;
 • (Mede) verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen en het geïntegreerd laten werken van het DSO-LV en weet zijn kennis en ervaring met privacy en security aspecten die hierbij komen kijken in te zetten;
 • (Laten) inrichten, monitoren en beoordelen van het aansluitproces van leveranciers en bevoegd gezagen

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Een WO werk- en denkniveau;
 2. • Minimaal 10 jaar ervaring, waarvan 5 jaar binnen complexe (IV) projecten en/of programma’s binnen overheid in complexe ketens;
 3. • Minimaal 5 jaar ervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties en bestuursorganen, zoals Rijk, Provincie, Waterschap en Gemeente;
 4. • Minimaal 5 jaar ervaring opgedaan binnen de rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties/bestuursorganen met het realiseren van complexe digitale voorzieningen (stelsels) waarin verschillende actoren in een keten samenwerken;
 5. • Recente ervaring (uit de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar) met het inrichten en aansturen van Integraal Keten Testmanagement binnen een groot project of programma;
 6. • Kennis van het DSO en/of Omgevingswet;
 7. • Aan toonbare ervaring met security aspecten bij systeemintraties waarbij meerdere organisaties betrokken zijn, in de rol van security specialist of auditor. Een certificering als CISA, CISSP, CISM is een grote pré.
 8. • Aantoonbaar ervaring met de toepassing van e-overheids voorzieningen (zoals DigiD, en basisregistraties);
 9. • Minimaal 3 jaar ervaring met Scaled Agile Framework (SAFe);
 10. • Certificering voor TMap of ISTQB.
 • Beschrijf uw ervaring als manager in grote, complexe en multidisciplinaire programma’s/projecten in een politiek bestuurlijke omgeving
 • Beschrijf uw (recente) ervaring met het organiseren/begeleiden van aansluittesten binnen een vergelijkbaar programma in een politieke-interbestuurlijke organisatie

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

17.06.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op