Utrecht

Administratief WMO Jeugd

Functie omschrijving

Als backoffice medewerker ben je de spin in het web. Je ondersteunt de Wmo- en jeugdconsulenten van de dorpsteams door vakspecialistische werkzaamheden uit te voeren. Je geeft beschikkingen vorm en verwerkt deze in het digitale systeem. Je draagt zorg voor de administratie rondom de zorgcontracten met aanbieders van Wmo, jeugd en rondom het CAK en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Door alle ontwikkelingen in het vakgebied gaat het niet meer alleen om standaard werkzaamheden, maar ben je ook bezig met de meer bijzondere en complexe zaken.

Wat zijn je werkzaamheden?
  • Je verwerkt maatwerkvoorzieningen en je stelt beschikkingen op
  • Je beantwoordt telefonische vragen van consulenten en zorgleveranciers
  • Je verzorgt het berichtenverkeer met de verschillende instanties
  • Je verwerkt mutaties in het administratief systeem en verzorgt de afhandeling
  • Je informeert aanvragers, instanties en de dorpsteams over voorzieningen en financiële gegevens
  • Je signaleert knelpunten en draagt verbeterpunten aan
  • Je toetst en voert regelingen uit zoals Gehandicaptenparkeerkaarten en de Peuterregeling.

Waar rekenen wij op?

  • minimaal 1 jaar ervaring als backofficemedewerker Wmo/jeugd bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar
  • Kandidaat heeft een praktijkgerichte opleiding tot Consulent Wmo/Jeugd bestaande uit de volgende onderdelen:  Inleiding recht en overheidsorganisaties  Het plan van aanpak en beschikkingen en de Algemene wet bestuursrecht  Kaders privacywetgeving  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  De Jeugdwet  Bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening  Training vraagverheldering  Rapporteren en beschikken in de praktijk  Afbakening met andere wetten: Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet  Integrale benadering Wmo 2015 en Jeugdwet – assessment

Categorie

Sociaal Maatschappelijk

Locatie

Utrecht

Publicatie datum

13.02.2020

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op