Adviseur bestemmingsplannen /ruimtelijke ordening

Functie omschrijving

Amstelveen staat voor een omvangrijke omwenteling als het gaat om de opgave voor vernieuwing van de stad. Lag vroeger de focus op omvangrijke uitleglocaties voor woningbouw, nu verschuift de aandacht naar herontwikkeling en transformatie van de bestaande stad. De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is te zorgen voor een goed ingerichte ruimte in Amstelveen en Aalsmeer waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en te verblijven. De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren. Als adviseur bestemmingsplannen / ruimtelijke ordening ga je aan de slag met uiteenlopende ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke ordeningsprocedures. Naast kennis van - en ervaring met de huidige wet- en regelgeving ben je natuurlijk ook al goed op de hoogte van de Omgevingswet. Van jou als ervaren RO-adviseur verwachten wij dat je zowel zelfstandig als ook in teamverband initiatiefnemers, collega’s en onze besturen kunt adviseren over vraagstukken met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer staan de komende tijd voor diverse kleine én grote opgaven zoals gebiedstransformaties, ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen en uitlegwijken, maar ook binnenstedelijke vernieuwingen en natuurlijk de komst van de Omgevingswet. De vraag naar woningen is en blijft groot. Het groene karakter van de gemeenten wordt gewaardeerd, het voorzieningenniveau is hoog, Schiphol geeft serieuze overlast, maar zorgt ook voor werk en bereikbaarheid. In dit krachtenveld waar de belangen soms ver uiteen lopen kom jij optimaal tot je recht. Je werkt mee in projectteams voor ruimtelijke ontwikkelingen, adviseert projectmanagers en werkt samen met andere (beleids)adviseurs aan de implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkeling van nieuw beleid. Jouw belangrijkste taken zijn: Het opstellen en/of beoordelen van ruimtelijke onderbouwingen, het opstellen en/of beoordelen van de toelichting en regels van bestemmingsplannen, het behandelen van inspraakreacties en zienswijzen en het verzorgen van de procedure om te komen tot vaststelling van de plannen. Het voeren van overleg met en het adviseren van projectmanagers en andere medewerkers, wethouder(s), belanghebbenden en externe instanties. Het adviseren en integraal behandelen van verzoeken van particulieren over ruimtelijke en functionele mogelijkheden die niet passen in vastgesteld beleid (c.q. bestemmingsplannen). Het coördineren van - en adviseren over vergunningaanvragen bij afwijking van het bestemmingsplan.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
  1. Opleiding: Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde (bachelor) HBO opleiding.
  2. Werkervaring: Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring met het opstellen van bestemmingsplannen/ruimtelijke onderbouwingen in de afgelopen 3 jaar. (toon dit aan per opdracht/werkgever in het cv)
    Referentie vereist
  3. BYOD: Eigen devices (BYOD), zoals omschreven bij de kandidaat omschrijving
    Referentie vereist

Wensen:
  • Opleiding: Op cv aantoonbaar minimaal een HBO opleiding in de richting van bestuursrecht/omgevingsrecht of planologie/sociale geografie.
  • Systeemkennis: Op cv aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring met plan- en zaaksystemen in de afgelopen 3 jaar. Licht toe met welke systemen de kandidaat ervaring heeft.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

14.08.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op