Adviseur Implementatie/ werkplaatsbegeleider

Functie Omschrijving

Functie:
Adviseur Implementatie/ werkplaatsbegeleider

Organisatie:

Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK Ministerie van (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Binnen het DG Omgevingswet verzorgt de directie Aan De Slag (ADS) onder meer de invoeringsondersteuning aan overheden die aan de slag moeten met de Omgevingswet.

Project:
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Als adviseur ondersteun je gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, provincies en rijkspartijen bij hun inspanningen om op tijd gesteld te staan voor de veranderingen die deze wet vraagt. Vanuit de ADS Kennishub Omgevingswet waar je deel vanuit maakt werk je o.a. nauw samen met de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s), die de regio’s in interbestuurlijk verband op weg helpen met de implementatie van de Omgevingswet, en met het team dat zich bezighoudt met de vervanging en afsluiting van de drie huidige digitale landelijke voorzieningen (OLO, AIM en RP.nl) door DSO-LV, en met het aansluiten door de bevoegd gezagen op het DSO-LV.

Functie / Opdrachtomschrijving
Je begeleidt en ondersteunt, in afstemming met de RIO’s, regio’s in werkplaatsen bij hun voorbereidingen op de Omgevingswet. Je draagt kennis van de Omgevingswet en het DSO op toegankelijke wijze over en verbindt deze aan de praktijk. Dit doe je o.a. tijdens virtuele en regionale sessies in het land. Je bevordert daarbij tevens de samenwerking en onderlinge kennisuitwisseling tussen organisaties.
Je kunt goed luisteren en signaleren welke kennis resp. ondersteuningsbehoefte nodig is en adviseert daarbij proactief. Je gebruikt bestaande ondersteuningsproducten en ontwikkelt indien nodig nieuwe producten die bevoegde gezagen (gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen) concrete handvaten bieden om volgens de (bedoeling van de) Omgevingswet en met het DSO te werken. Je bent daarbij proactief, kunt goed organiseren (organisaties/mensen samenbrengen) en werkt samen met andere collega’s bij Aan de Slag, met de koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en de samenwerkende rijkspartijen, en met de doelgroep. Je zet hiervoor indien nodig je eigen netwerk in.
Jouw taak wordt het begeleiden en ondersteunen van de werkplaatsen implementatie van Aan de Slag: Werkplaatsen implementatie Omgevingswet - Aan de slag met de Omgevingswet. Werkplaatsen worden ingezet als middel om te oefenen en/of een concrete implementatiestap te kunnen zetten waar men bijvoorbeeld vastloopt, het te complex wordt, etc. Werkplaatsen zijn integraal in de ketens van de Omgevingswet (inhoud, DSO en anders werken) en hebben een vooraf bepaald smart en concreet doel.

Taken en Werkzaamheden:
(De werkzaamheden bestaan in elk geval uit, waarbij voor elke werkplaats geldt dat u het volgende in elk geval uitvoert)
- Intake gesprekken en vraagverheldering met deelnemer(s) werkplaats;
- Opzet gesprek met organisatie Ads voor ondersteuning werkplaats d.m.v. experts;
- (Proces)begeleiding sessies werkplaatsen met het oog op de te behalen vooraf bepaalde resultaten;
- Schakelen met één of meerdere contactpersonen bij Ads zodat knelpunten snel worden opgelost en de werkplaats soepel verloopt;
- Bijhouden ervaringen werkplaats;
- Resultaten werkplaats vastleggen en geschikt maken om te kunnen delen (o.a. via website Ads).

*De insteek voor de implementatie-ondersteuning is programmatisch: per kwartaal worden de inzet en prioriteiten bepaald. Daarnaast kan je ook worden ingezet op andere onderdelen van de stelselherziening.

Functie - eisen:
• Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau
• Je hebt brede algemene kennis van de Omgevingswet en het DSO
• Je hebt ervaring met het werken in een interbestuurlijke omgeving
• Je hebt kennis van/ervaring met het begeleiden van sessies
• Je hebt ervaring als projectleider, of adviseur binnen een lokale overheid of uitvoeringsorganisatie daarvan
• Je bent 10-28 uur per werkweek inzetbaar

Gewenste werkervaring
• Je hebt recente ervaring als projectleider/adviseur bij (verander-) projecten binnen de lokale overheid i.r.t. de Omgevingswet
• Je bent in staat bruggen te slaan tussen verschillende organisaties (bevoegde gezagen, uitvoeringsorganisaties, koepels, leveranciers) en disciplines
• Je hebt ervaring met kennisoverdracht
• Je hebt ervaring met (leveranciers die) software (ontwikkelen) voor lokale overheden i.r.t. DSO
• Je bent pro-actief en flexibel

Essentiële competenties:
• Overtuigingskracht, mondeling en schriftelijk
• Communicatief en flexibel
• Samenwerken
• Helikopterview
• Bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn
• Goed kunnen plannen en organiseren

Bijzonderheden:
Zowel kandidaten op ZZP-basis als met arbeidsovereenkomst (detachering) kunnen worden aangeboden. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever. Het betreft tijdelijke werkzaamheden, uit te voeren door extern in te huren personeel.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar WO werk- en denkniveau
  2. Een brede algemene kennis van de Omgevingswet en het Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

28.11.2021

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op