Adviseur Markt en Overheid

Functie omschrijving

Binnen het cluster Markt & Overheid als onderdeel van het basisteam Maken is de adviseur Markt en Overheid als onderdeel van een klein team verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een uitstekende relatie met gemeentelijke ICT3 leveranciers door vanuit een gedragen visie richting te geven aan een volwassen gemeentelijke ICT-markt. Met als basis de Common Ground, de informatiekundige visie op basis waarvan gemeenten samen met marktpartijen en medeoverheden en hun uitvoeringsorganisaties werken aan de transformatie van het informatielandschap van de gemeentelijke overheid.

Bouwt en onderhoudt zelfstandig een netwerk in gemeenten, beroeps- en koepelorganisaties en ketenpartners; • Legt zelfstandig verbindingen tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en hun ketenpartners; • Organiseert en coördineert betrokkenheid van alle bij het groeipact Common Ground betrokken stakeholders (zoals gemeentelijke samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld Dimpact en EqualIt maar ook gemeentelijke koepels als IMG, VIAG en VDP, overheidsuitvoeringsorganisaties bijvoorbeeld het Kadaster, UWV en de Belastingdienst); • Organiseert en coördineert de opzet van bestuurlijke en strategische tafels in het kader van het groeipact Common Ground; • Organiseert en coördineert activiteiten die bijdragen aan en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de meerjarenstrategie Common Ground gericht op de doelgroep marktpartijen; • Draagt als secretaris van het ‘managementoverleg Common Ground’ zorg voor het organiseren en coördineren van agenda, documenten en verslaglegging van dit overleg • Zorgt vanuit de invalshoek van leveranciersmanagement voor afstemming met niet Common Ground gerelateerde activiteiten • Volgt ontwikkelingen bij relevante stakeholders, legt waar nodig en mogelijk verbindingen; • Adviseert over en formuleert een aanpak over de aansluiting van Common Ground bij interne en externe overleggen. Resultaat van de opdracht • Een meerjarenstrategie gericht op de doelgroep marktpartijen • Concrete activiteiten ter uitvoering van de strategie zijn ingericht en worden uitgevoerd • Jaarlijks worden meerdere bestuurlijke en strategische tafels georganiseerd met deelnemers van het groeipact Common Ground • Het ‘managementoverleg Common Ground’ wordt voorbereid en ondersteund • Afstemming met andere niet-Common Ground gerelateerde activiteiten op het gebied van leveranciersmanagement is ingericht en geborgd • Aanhaking Common Ground bij interne en externe bestuurlijke overleggen en VNG Governance is geborgd

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. WO- werk- en denkniveau met, blijkend uit afgerond HBO-opleiding en 5 jaar ervaring op dat WO-niveau
  2. • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur in het speelveld tussen (gemeentelijke) overheden en hun IT dienstenleveranciers;
  3. • Minimaal 5 jaar werkervaring in een politiek bestuurlijke context als adviseur, projectmanager of manager op het gebied van informatievoorziening
  4. • Minimaal drie jaar ervaring in de rol van adviseur of (project)manager met verandervraagstukken op het gebied van de gemeentelijke bedrijfsvoering, gemeentelijke dienstverlening en gemeentelijke besluitvormingsprocessen
  5. • Minimaal drie jaar ervaring in de rol van adviseur of (project)manager met het opzetten en onderhouden van bestuurlijke en strategische netwerken binnen de overheid en partijen waarmee overheidsorganisaties nauw samenwerken
  • Kandidaat heeft kennis van de gemeentelijke bedrijfsvoering, gemeentelijke dienstverlening en gemeentelijke besluitvormingsprocessen
  • Geef aan, aantoonbaar in CV het actueel netwerk en contacten op management en directieniveau bij stakeholder van VNG
  • Kandidaat heeft kennis van verandervraagstukken op het gebied van de gemeentelijke uitvoering
  • Kandidaat heeft ervaring met verandervraagstukken op het gebied van de gemeentelijke uitvoering
  • Geef het aantal organisaties aan met meer dan 100 medewerkers en opererend in een politiek bestuurlijke omgeving waarin de kandidaat heeft gefunctioneerd als adviseur of (project)manager.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

17.06.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op