Amsterdam

Adviseur Onderwijshuisvesting

Functie omschrijving

De afdelingen Vastgoed en Projecten en Advies zijn met ingang van 1 april 2020 samengevoegd in de afdeling Projecten en Advies. Binnen deze afdeling is het team Vastgoed verantwoordelijk voor het economisch, juridisch en technisch beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Onze organisatie werkt voor twee gemeentelijke besturen, nl. voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.

Het team Vastgoed vervult in hoofdlijnen de volgende taken: a. huisvesten van de gemeentelijke organisatie en onder de gemeentelijke huisvestingszorg vallende instellingen; b. verzorgen van de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting; c. verhuur van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens; d. verhuur van standplaatsen voor ambulante handel; e. beheer van het gemeentelijk onroerend goed; f. bouw- en installatietechnische advisering van enkele schoolbesturen en huurders.

De interim functie voor deze medewerker valt onder het team Vastgoed, dat uit tweeëntwintig medewerkers bestaat.

De werktijden van de medewerkers van het team Vastgoed komen overeen met normale kantoortijden en bedragen in principe maximaal 36 uur per week. Sporadisch wordt ook buiten de kantoortijden gewerkt. De bestuurlijke component (denk aan het opstellen en in procedure brengen van college- en raadsvoorstellen) is voor deze functie opportuun. In zijn flexibele schil doet het team Vastgoed met name beroep op inhuur van medewerkers en in mindere mate op uitbesteding. Ingehuurde medewerkers verlenen de ondersteuning in het reguliere werkproces (bijvoorbeeld in pieksituaties of bij langdurige vervanging). Bij uitbesteding zal de medewerker op projectbasis worden ingezet (binnen een specifiek project). Het betreft een tijdelijke klus omdat, door significante toename van extra opdrachten, de aanwezige capaciteit te klein is voor het huidige werkaanbod. Wij zoeken een Adviseur Onderwijshuisvesting met ruime ervaring in het adviseren van het bestuur van een gemeentelijke organisatie.

Werkzaamheden: De Adviseur Onderwijshuisvesting heeft de volgende werkzaamheden tot zijn/haar taak:

 • Een actieve trekkersrol als strategisch opdrachtgever voor de bouw en het afstoten van scholen en sportvoorzieningen t.b.v. het onderwijs. Belangrijk hierbij is de speciale aandacht voor de koppeling met huisvesting voor de kinderopvang;
 • Het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) deel 2 voor de periode 2025 – 2030;
 • Ondersteunen in de uitwerking van het IHP deel 1 voor de periode 2020-2024;
 • Het aanpassen en upgraden van de vigerende verordening onderwijshuisvesting;
 • Het opstellen van adviezen naar het management en directie;
 • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen;
 • Voeren van directe samenwerking en coördinatie met collega’s van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met interne en externe partners;
 • In voorkomend geval het ondersteunen van de collega adviseur onderwijshuisvesting;
 • Rapporteren over voortgang, besteding van middelen en beslismomenten met de collega adviseur onderwijshuisvesting en teamleider Vastgoed;
 • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten.

De werkzaamheden worden zelfstandig en op projectmatige basis uitgevoerd.

Het betreft een opdracht voor maximaal 36 uur per week. De opdracht loopt per z.s,m. tot en met 31 januari 2021 en er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Waar rekenen wij op?

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding;
 • minimaal 5 jaar werkervaring met advisering op het gebied van onderwijshuisvesting, opgedaan in de afgelopen 7 jaar.
 • Kennis op het gebied van wet- en regelgeving PO en VO, specifiek onderwijshuisvesting en weet hierop te anticiperen;
 • Ervaring in het werken binnen een gemeentelijke organisatie van een vergelijkbare grootte of groter;
 • Een gezonde dosis humor;
 • Breed relevant netwerk binnen en buiten de gemeentelijke organisatie;
 • Ervaring met internationalisering binnen het onderwijsaanbod.
 • minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van onderwijshuisvesting binnen een gemeentelijke organisatie, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • aantoonbaar werkervaring met advisering op het gebied van met maatschappelijk vastgoed of gelijkwaardige gebouwen, zoals kinderopvang en sportaccommodaties t.b.v. onderwijs, opgedaan in de afgelopen 5 jaar
 • aantoonbaar werkervaring met het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP).

Categorie

Sociaal Maatschappelijk

Locatie

Amsterdam

Publicatie datum

29.06.2020

Je kunt reageren tot

08.07.2020

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Volkshuisvesting
 • Onderwijsbeleid
 • Noord-Holland
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op