Utrecht regio

Adviseur slimme en duurzame mobiliteit

Functie omschrijving

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt de stad tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving. Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod. In het team Slimme mobiliteit werken circa vijftien collega’s aan de opgave om vraag en aanbod van de mobiliteit beter af te stemmen. Dit gebeurt veel in samenwerking met de regionale wegbeheerders. Binnen dit team zijn disciplines van data, verkeerstechniek, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.

Wat ga je doen

De organisatie heeft haar ambities voor slimme mobiliteit uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Eén van de pijlers in dit uitvoeringsprogramma is de actielijn “Multimodaal verkeersmanagement”. In deze actielijn willen we de regionale samenwerking met verkeersmanagement doorontwikkelen naar een multimodale aanpak. Samen met de regio willen we hier onder andere een visie voor uitwerken, een regionaal programma vaststellen en uitvoering geven aan de diverse verkeerskundige projecten. We zoeken een adviseur slimme en duurzame mobiliteit, die zelfstandig uitvoering kan geven aan de verschillende projecten binnen het uitvoeringsprogramma. Enerzijds werk je als projectleider samen met de regionale partners aan inhoudelijke projecten en anderzijds denk je inhoudelijk en procesmatig mee over de toekomst van het multimodaal verkeersmanagement en de koers die we moeten belopen om toekomstige ontwikkelingen goed in te passen. Je taken zijn:

 • Uitvoering geven aan projecten uit het provinciale uitvoeringsprogramma Slimme Mobiliteit
 • Uitvoering geven aan projecten uit het regionale programma multimodaal verkeersmanagement om het wegennet in Midden-Nederland beter te benutten
 • Meedenken over de toekomstvisie van regionaal multimodaal verkeersmanagement
 • Samenwerken met de andere actielijnen uit het uitvoeringsprogramma
 • Begeleiden adviesbureaus in de uitvoering van projecten en beheren van contracten
Daarnaast werk je als adviseur aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Met alle gemeenten werken we aan een ambitie voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Je taken zijn:
 • Sturing geven aan de aanpak voor het Regionaal Mobiliteitsprogramma
 • Samenwerking met de regionale partners en bestuurlijke vaststelling
 • Monitoring van de CO2 uitstoot

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Wij zoeken iemand die aantoonbare werkervaring heeft in het werkgebied van verkeersmanagement en slimme mobiliteit. Je bent in staat om zelfstandig projecten te leiden en je hebt hier al 3 – 5 jaar ervaring mee. Daarnaast heb je interesse in het verduurzamen van de mobiliteit. Je bent resultaatgericht, goed in samenwerking en het gezamenlijk formuleren van doelen en aanpak, kunt projectmatig werken, zowel op resultaten als financiën, en je bent een teamspeler.

 1. minimaal een afgeronde bachelor of master opleiding .
 2. heeft gedurende de afgelopen 5 jaar minimaal drie jaar ervaring in het vakgebied van slimme mobiliteit
 3. heeft gedurende de periode 2015 – heden aantoonbare werkervaring in minimaal 3 referentieprojecten op het gebied van verkeersmanagement waarbij de kandidaat een leidende rol had
 4. heeft gedurende de periode 2015 - heden aantoonbare werkervaring als projectleider in samenwerkingsprojecten in minimaal 3 referentieprojecten.
 • werkervaring op het gebied van mobiliteit in dienstverband of in detacheringsverband bij een overheid
 • gedurende de periode 2015 – heden aantoonbare werkervaring met projecten in regionale of landelijke verkeerscentrales
 • gedurende de periode 2018 – heden aantoonbare ervaring met projecten over duurzame mobiliteit waarin duurzame mobiliteit het hoofdonderdeel vormde
 • kennis van verkeersmanagement
 • kennis van slimme mobilit
 • kennis van het sturen van verkeersstromen in verkeerscentraleseit
 • kennis van duurzame mobiliteit

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Utrecht regio

Je kunt reageren tot

18.04.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op