Adviseur sociaal-economisch perspectief

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Een adviseur sociaal economisch perspectief is de collega die de basis die er ligt verder uitwerkt en het model in de praktijk gaat brengen. De collega die we zoeken werkt samen met gebiedsregisseurs aan casussen in het gebied. Het resultaat hiervan is dat we begrijpen wat het sociaal-economisch perspectief voor die gebieden inhoudt en hoe wij en andere partners daar adequaat op kunnen reageren.

We vragen van de adviseur het belang van het fundament te blijven benoemen en in de praktijk onderdeel te maken van de verschillende gebiedsplannen door het model verder te ontwikkelingen en resultaten te benutten.

Dit doen we nadrukkelijk samen met de gebieden en we sluiten aan bij de gebiedsprocessen die er zijn.Verantwoordelijkheden:

De Adviseur sociaal-economisch perspectief is verantwoordelijk voor:

  1. het beschrijven en in de praktijk brengen van het Overijssels model voor sociaal-economische impact;
  2. het onderdeel maken van het sociaal-economische perspectief bij gebiedsplannen en gebiedsprocessen waar dit relevant is;
  3. leerervaringen delen met met andere provincies en relevante Rijkspartners.


Project:

De afgelopen periode hebben provinciale kwartiermakers gewerkt aan de voorbereiding voor een Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Vanuit de eenheid EC is daar een sociaal-economisch perspectief aan toegevoegd. Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale staten (PS) hebben het belang hiervan bevestigd. En het sluit daarmee aan bij de ambitie van GS en verwachtingen in het veld.

Het meenemen van het sociaaleconomisch perspectief in het PPLG versterkt de slagingskans van en het draagvlak voor maatregelen en draagt uiteraard direct bij aan doelstellingen op het gebied van sociale kwaliteit zelf. Daarbij geeft opname in het PPLG mogelijk ook de financiële gelegenheid om (nog) meer te doen aan sociale kwaliteit in het landelijk gebied.

We hebben nu een sociaaleconomisch model ontwikkeld dat we het aankomende jaar in de praktijk willen gaan toepassen. Sociaal economisch perspectief vinden we een doel op zich en zien we daarom als een randvoorwaarde voor een goede planvorming en uitvoering van het PPLG.

Tot de zomerperiode hebben we een model ontwikkeld en verbindingen gemaakt met gebiedsprocessen in de gebieden.

We maakten in onze aanpak een verbinding met kwantitatief onderzoek van de Wageningen Universiteit en andere partners in het veld en voegden daar kwalitatieve elementen aan toe. Voor de komende periode tot en met juli 2023 werken we toe naar het maken van gebiedsplannen.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn
  2. De aantoonbaar over tenminste een afgeronde WO opleiding
  3. De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als beleidsadviseur of onderzoeker bij overheids- adviesorganisaties of maatschappelijke organisatie in de periode 2015 – heden
  4. De Kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring met gebiedsprocessen waarbij een sociaal-economische ontwikkeling met impact op de samenleving speelde en kan dit met een voorbeeld aantonen
  5. De kandidaat heeft 3 aantoonbare projecten/werkzaamheden waarbij kennis van sociaal-economische ontwikkelingen in algemene zin en de impact daarvan op de samenleving inzichtelijke maakt.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

21.08.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op