Adviseur Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Functie omschrijving

De afdeling Veiligheid en Handhaving (VH) bevordert de veiligheid en leefbaarheid in Amstelveen en Aalsmeer door professioneel toezicht te houden op en de naleving te handhaven van wet- en regelgeving en vergunningen. VH werkt volgens een integrale en uitvoeringsgerichte aanpak op het terrein van openbare orde en veiligheid, het omgevingsrecht en handhaving openbare ruimte. Opdracht De adviseur Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht heeft als taak het team te begeleiden bij de komende veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt zoals het aanpassen van werkprocessen, implementatie van het VTH-zaaksysteem, het vereiste kennisniveau (kwaliteitscriteria) en het werken volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet. Je bent (mede) belast met advisering van het bestuur en het begeleiden van complexere trajecten binnen de TH-keten en andere complexe trajecten welke verder gaan dan alleen TH. Het betreft hier met name complexere zaken met langere doorlooptijd en bestuurlijke risico's. Naast het bestuur adviseer je ook het VH-management en het team, over politiek gevoelige, beleidsmatige, bestuurlijke en bedrijfsvoering kwesties op tactisch niveau. Ook hier gaat het om vraagstukken met behoorlijke impact op de omgeving en met bestuurlijke risico's. Je signaleert knelpunten en komt met verbetervoorstellen. Je doorziet werkprocessen snel en kunt, naast het oppakken van gevoelige dossiers, nieuwe processen implementeren die voortkomen uit nieuwe wetgeving en beleid. Zo speel je een grote rol in de implementatie van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Je haalt proactief op wat nodig is om ervoor te zorgen dat de medewerkers van het team klaar zijn voor de nieuwe werkwijze. Je begeleidt en ondersteunt het team tijdens de implementatie van de nieuwe wetgeving en het nieuwe VTH-systeem. Je zorgt ervoor dat het team, zowel qua samenstelling als opleidingsniveau, klaar is voor de toekomstige opgave (middellange termijn) in het fysieke domein. Verder bent je verantwoordelijk voor de VTH-beleidsplannen en je levert een bijdrage aan nieuwe uitvoeringsprogramma’s en jaarrapportages. Je begeleidt en coacht daarbij een medewerker zodat hij/zij deze taak uiteindelijk zelfstandig kan uitvoeren.De opdracht loopt van 1 december 2022 tot en met 31 december 2023. De opdracht is voor 20 uur per week. Er is een mogelijkheid tot verlenging (maximaal 2 x 6 maanden). Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend. Het betreft een tijdelijke opdracht voor Amstelveen en Aalsmeer.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
  1. Opleiding: Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van bestuurskunde, omgevingsrecht of juridisch.
  2. Werkervaring: Op CV aantoonbaar minimaal 10 jaar ervaring in het omgevingsrecht, in het bijzonder toezicht en handhaving in de afgelopen 15 jaar.
    Referentie vereist
  3. BYOD: Eigen devices (BYOD), zoals omschreven bij de kandidaat omschrijving.

Wensen:
  • Systeemkennis: Op CV minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met VTH-systemen en het opstellen van processen in de afgelopen 5 jaar. Licht toe: Waar heeft de kandidaat dit opgedaan? Met welke systemen heeft de kandidaat gewerkt?
  • Werkervaring: Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het invoeren van nieuwe wetgeving, het schrijven van beleidsstukken, bestuurlijke stukken, evaluaties en verantwoordingen en het opstellen van vakspecifieke procedures in de afgelopen 10 jaar. Licht toe: Waar heeft de kandidaat dit opgedaan?
  • Werkervaring: Geef een toelichting waar en hoe de kandidaat ervaring heeft opgedaan met het opstellen van VTH-beleidsplannen, Uitvoeringsprogramma’s en Jaarrapportages.
  • Werkervaring: Op CV minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Adviseur VTH binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar.

Je kunt reageren tot

20.10.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op