Utrecht

Adviseur Vergunningen Toezicht Handhaving Stikstof

Functie omschrijving

In de functie van Senior adviseur VTH ondersteun je vanuit de uitvoeringsorganisatie de beleidsinhoudelijke advisering op het Thema VTH binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Dit Thema vormt middels een Themateam de schakel tussen uitvoering en beleid. Het team zorgt daarbij enerzijds voor de voorbereiding van politiek-bestuurlijke besluitvorming door provincies en anderzijds de uitvoering daarvan in de rol van bevoegd gezag. Hierbij speelt interdepartementale afstemming met het Rijk ook een voorname rol. Het zwaartepunt zal hierbij liggen op het terrein van beleidslijnen voor vergunningverlening, waarbij een nauwe samenhang is met het rekenmodel AERIUS dat deze vergunningverlening ondersteunt. Onder het Themateam hangen diverse werkgroepen die nader uitwerking geven aan de beleidslijnen en in de benodigde afstemming voorzien ter implementatie en vervolgens uitvoering daarvan. Als senior adviseur zal jij deelnemen aan het Themateam en 1 of meerdere werkgroepen voorzitten. Hierbij kan ook sprake zijn van een rol als (deel)projectleider. De meerwaarde van medewerkers vanuit BIJ12 ligt daarbij in het ondersteunen van provincies via coördinatie, afstemming en initiëren van de benodigde informatie en documentatie ter uitvoering de te onderscheiden taken op het stikstofdossier. Daarnaast maak je deel uit van het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000en ben jij voor VTH het eerste aanspreekpunt binnen het team. Daarbij draag je zorg voor een goede ontsluiting en afstemming van de VTH beleidslijnen richting het team. Het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, met helpdesk, campus en website voor alle gebruikers heeft daarbij bijzondere aandacht. De medewerkers van dat Informatiepunt, alsmede de back-office moeten deze rol goed en op basis van actuele informatie kunnen invullen, waarbij aandacht voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden essentieel is. Maar ook voor andere collega’s binnen het team is ontsluiting van deze informatie voor hun rol als specialist, dan wel proces- of projectondersteuner van groot belang. Hierbij combineer je eigen kennis met die van anderen op het vlak van o.a. (natuur)regelgeving, ecologie en het rekenmodel AERIUS. Je bent zowel in het Themateam als binnen de unit in staat om op het niveau van een echte senior te adviseren binnen dit zeer politiek-bestuurlijke dossier, maar heb je tevens oog voor de consequenties voor de uitvoeringspraktijk. Deze consequenties kan zowel intern provincies als interdepartementaal zodanig inbrengen dat hiermee tijdig en op het juiste niveau de belangen van provincies worden ingebracht. Resumerend breng jij het team de gewenste ruime ervaring op het vlak van in het bijzonder vergunningverlening, maar ook toezicht en handhaving, vind jij het leuk om dit op een zeer politiek-bestuurlijk dossier te doen en krijg jij energie van het organiseren en samenbrengen van de daarvoor benodigde informatie en standpunten vanuit provincies. Binnen het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 voer jij je taken uit in een leuk team met een goede balans tussen hard werken en ontspanning. Intern
 • je overziet het geheel van het stikstofdossier en legt daarbinnen en -buiten de relevante verbanden;
 • je fungeert als echte senior adviseur op het vlak van VTH;
 • je bent daarbij een sparringpartner voor collega’s en IPO programmamanagement op het vlak van advisering VTH op zowel inhoudelijk als beleidsmatig vlak;
 • je signaleert en implementeert kansen om de dienstverlening van de unit op dat vlak te verbeteren;
 • je verzorgt als onderdeel van onze campus voorlichtingen en presentaties en fungeert als backoffice voor de helpdesk op het vlak van VTH.
Extern
 • je onderhoudt pro actief je netwerk binnen provincies en met het IPO bureau en maakt deel uit van het Themateam VTH;
 • je adviseert de provincies en het IPO bureau omtrent de nieuwe (beleids)aanpak of behartigt hun belangen in de interbestuurlijke samenwerking met het Rijk, dan wel andere decentrale overheden;
 • je signaleert daarvoor ontwikkelingen op aanpalende dossiers en vertaalt deze door naar implicaties voor het thema VTH binnen het stikstof dossier;
 • je fungeert als voorzitter of (deel)projectleider voor 1 of meerdere projecten van provincies binnen het programma stikstof.

Waar rekenen wij op?

 • Minimaal 5 jaar recente ervaring als senior adviseur op het gebied van vergunningverlening of handhaving op het vlak van natuur of milieuwet- en regelgeving.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met coördinerende taken en/of als (deel)projectleider
 • liefst 10 jaar aantoonbare werkervaring op gebied van (beleids)advisering voor overheden en/of kennisinstituten:
 • liefst 10 jaar aantoonbare ervaring met advisering op het vlak van natuur of milieuwet- en regelgeving.
 • Aantoonbare recente ervaring met advisering ten aanzien van vergunningverlening en of handhaving
 • Aantoonbare werkervaring met advisering op het gebied van het stikstof dossier

Categorie

Bouwen en Milieu

Locatie

Utrecht

Publicatie datum

30.06.2020

Je kunt reageren tot

14.07.2020

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Omgevingsvergunning - milieu agrarisch
 • Natuur
 • Utrecht
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op