Algemeen projectleider ruimtelijke projecten

Functie omschrijving

Projectleider Warmtetransitie Als projectleider Warmtetransitie maak je deel uit van de afdeling PPP en word je ingezet in het Programma Energietransitie. Wij zoeken een ervaren projectleider die hands-on dit project als onderdeel van een transitie kan leiden en kan sturen op het behalen van de doelstellingen voor 2025 en 2050 De opgave Zwolle wil richting 2050 toewerken naar een energieneutrale-, klimaatadaptieve- en circulaire stad waarin het goed wonen, werken en verblijven is. De komende jaren maken we een transitie door naar een schone, betaalbare en lokaal gefundeerde energievoorziening, waarin iedereen mee kan doen. Voor 2025 is afgesproken dat de hoeveelheid CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 gereduceerd wordt met 25% en dat 25% van de totale energievraag op duurzame wijze zal worden opgewekt. Programma Energie Het programma energie richt zich op 3 strategische opgaven in pijlers:
 • Gebouwde omgeving: Deze pijler staat voor het terugdringen van energieverbruik en CO2 uitstoot van woningen, bedrijven, instellingen en in de openbare ruimte inclusief het invullen van de voorbeeldrol van de gemeente;
 • Warmte: Deze pijler richt zich op het aanjagen van de transitie naar het gebruik van fossielvrije warmtebronnen. Vanuit het kader van de Zwolse Transitievisie Warmte 2020 werken we stap voor stap gebiedsgericht om de gebouwde omgeving (woningen en bedrijfsgebouwen) van het aardgas af te krijgen.
 • Grootschalige opwek elektriciteit: Deze pijler focust op het aanjagen van de realisatie van grootschalige opwek met zon- en windenergie en het opstellen en uitvoeren van een innovatieve strategie van de netcongestieproblemen.
Je functie Wij zoeken een gedreven projectleider voor de pijler Warmte binnen het programma Energie De pijler Warmte heeft zich de afgelopen jaren gericht op het ontwikkelen van een Transitievisie Warmte voor Zwolle, het verkennen van de warmtetransitie in wijken, de organisatie van de warmteketen (productie van warmte-transport-levering) en het ontwikkelen van een geothermiebron. Het zijn complexe projecten met een hoog participatief karakter.
 • Je bent vanuit de gemeente verantwoordelijk voor het uitwerken en actueel houden van de Transitievisie Warmte en de actiepunten die daaruit voortkomen op het gebied van onder meer bronnenstrategie en ontwikkeling van warmtenetten.
 • Je stuurt hiervoor een projectteam aan met een adviseur warmte en een communicatie-adviseur en je legt verantwoording af aan je ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en het college.
 • Je draagt zorg voor het project- en procesmanagement en het bestuurlijke proces en de besluitvorming. Je stuurt op kwaliteit, risico’s en financiën en begrijpt dat flexibiliteit in een transitie belangrijk is en past tijdig de koers aan wanneer dat nodig is.
 • Je schakelt soepel met jouw collega-projectleiders binnen het programma energie
 • Je geeft sturing aan de inrichting en managen van participatieprocessen en de communicatie hierover.
 • Je verbindt (burger)initiatieven en projecten van buiten met de gemeentelijke organisatie en weet de belangen vanuit de gemeente goed te behartigen in deze initiatieven en projecten.
 • Daar waar mogelijkheden zijn voor nieuwe initiatieven voor fossielvrije warmte opwek jaag je het realiseren daarvan aan.
 • Je bent je bewust dat je werkt in een transitie. We verwachten dat je slim inspeelt op ontwikkelingen en continu scherp bent op de rol die de gemeente pakt om de Energietransitie in de wijk te maximaal aan te jagen.
 • Je geeft strategisch advies en legt besluiten en dilemma’s voor aan je opdrachtgever, aan het college en de gemeenteraad.
Bij het uitvoeren van je rollen ben je gesprekspartner voor programmamanagement en bestuur en onze partners zoals coöperatie Blauwvinger Energie, Enexis, woningcorporaties, initiatiefnemers, wijkverenigingen en burgers, investeerders, provincies en andere gemeentes etc. De programmamanager Energietransitie stuurt je aan en daarmee vorm je onderdeel van het Energietransitieteam Zwolle, een team van zo’n 15 enthousiaste collega’s vanuit diverse disciplines.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

minimaal een afgeronde HBO opleiding.

kennis en aantoonbare werkervaring (minimaal 2 jaar) op het gebied van projectmanagement in complexe ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en de Energietransitie.

aantoonbaar gewend te acteren in een politiek en bedrijfsmatig complexe omgeving

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

19.08.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op