Allround Toezichthouder Bodem Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Functie omschrijving

Als toezichthouder zet je je in voor het hele gemeentelijke en provinciale toezichtproces met name op het vakgebied bodem. Je verricht toezichtwerkzaamheden op meerdere complexe en brede beleidsterreinen rond voorkomen van bodemverontreiniging, bodemsaneringen en afgravingen in het kader van ontgrondingen. Daarnaast draag je zorg voor afstemming en integrale afhandeling van projecten en dossiers. Je plant en bewaakt acties, doorlooptijd en afdoening van (deel)cases door medewerkers en derden. Je geeft voorlichting en verstrekt informatie en aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden. Je verzorgt de (administratieve) afhandeling van de formele besluitvorming en externe communicatie. Je wisselt informatie uit en werkt samen met andere partijen in de toezichtketen. Je verricht inspecties en onderzoek, signaleert afwijkingen en overtredingen in procedures. Ook treed je corrigerend op en adviseer je over de toepassing van bestuursrechtelijke middelen. Je adviseert over technische aspecten van toezicht- en handhavingszaken. Gezien je allround-rol, is het mogelijk dat je ook voor Grondwater optreedt als toezichthouder, waar nodig.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
  1. ervaring: Aantoonbare 3 tot 5 jaar ervaring en kennis op het gebied van toezicht bodem (Besluit Bodemkwaliteit en Wet Bodembescherming) --> moet blijken uit cv

Wensen:
  • Kennis: Beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving
  • Opleiding: Afgeronde HBO opleiding en relevante aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van bodemtoezicht en ketentoezicht

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

30.06.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op