Amstel, 1, 1011PN, AMSTERDAM

Ambtelijk opdrachtgever

Functie omschrijving

Opdrachtomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van 20 á 30 maatschappelijk voorzieningen binnen Amsterdam. Je hoofdtaak daarin is het aansturen van projectmanagers in deze projecten.

Je creëert en bewaakt de ruimte waarbinnen projectmanagers slagvaardig kunnen handelen: je voorziet hen van heldere kaders, noodzakelijke middelen en strategische sturing.

Samen met de overige opdrachtgevers bewaak je de integraliteit van de directie brede opdrachtenportfolio en adviseer je over structurele verbeteringen, ook waar het gaat om de verdere professionalisering van de organisatie.

Maatschappelijke Voorzieningen is een dynamische club professionals die, door een mix aan expertises en focus op ontwikkelvraagstukken, handen en voeten geven aan de Amsterdamse ambities voor een inclusieve, leefbare en gezonde stad.

Als Ambtelijk Opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een opdracht binnen heldere overeengekomen kaders. De start van je werk is een vastgestelde startnotitie van een project. Jij begeleidt de besluitvorming van het plan van aanpak, programma van eisen, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp te begeleiden en werkt daarvoor met je team nauw samen met het Projectmanagementbureau (projectmanagers) en Gemeentelijk Vastgoed (lijnmanager, toekomstig eigenaar en bouwmanagers). Je draait aan de juiste knoppen op het moment dat de kaders (menskracht, tijd, geld) van een te ontwikkelen project onder druk staan en je bent het bestuurlijke aanspreekpunt. Je zult met name bezig zijn met de realisatie van jeugd-, zorg- en basisvoorzieningen en sportvoorzieningen.

Deze rol draait, naast inhoudelijke kennis, voor een belangrijk deel om samenwerken en bruggenbouwen. Binnen de afdeling MV werk je samen met de regisseurs en gebiedsadviseurs. Je zorgt voor de verbinding met de andere directies binnen de gemeente (Jeugd, Zorg, Projectmanagementbureau, Gemeentelijk Vastgoed en Grond & Ontwikkeling) en je bent aanspreekpunt voor de verantwoordelijke bestuurders: je informeert hen actief over de voortgang en eventuele knelpunten en legt waar nodig bestuurlijke keuzes voor. Je vertegenwoordigt, positioneert en profileert Maatschappelijke Voorzieningen vanuit het Ambtelijk Opdrachtgeverschap binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Je geeft vorm en inhoud aan het relatiemanagement met alle relevante ketenpartners.

Je bent werkzaam in het team Opdracht & Realisatie wat een klein en relatief nieuw team is binnen een jonge afdeling. We zijn hard aan het werk om meer structuur aan te brengen in onze werkwijze en samenwerking binnen onze afdeling en andere gemeentelijke directies. Daarom zijn we op zoek naar een ervaren, nieuwsgierige collega die het geduld heeft om goede vragen te stellen en in staat is verbinding te leggen tussen verschillende mensen en disciplines. De wereld van maatschappelijke voorzieningen is dynamisch en we zoeken iemand die overzicht houdt en bij kan dragen aan het projectmatige werken en denken binnen de organisatie.

Werkzaamheden

 • Je vertegenwoordigt, positioneert en profileert Maatschappelijke Voorzieningen vanuit het Ambtelijk Opdrachtgeverschap binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Je geeft vorm en inhoud aan het relatiemanagement met alle relevante ketenpartners;
 • Je bent alert op politiek gevoelige dossiers en zorgt ervoor dat deze waar nodig tijdig geagendeerd worden. Je bent het bestuurlijke aanspreekpunt;
 • Je pakt complexe domein- en gebieds-overstijgende vraagstukken of processen op en betrekt hierbij de collega’s uit het fysiek domein, sociaal domein en de stadsdelen.
 • Je bent continu scherp op het verbeteren van werkprocessen en het wegnemen van interne obstakels;
 • Je overlegt met de projectmanagers over de voortgang van een project, eventuele dilemma’s en de planning;
 • Je overlegt met alle stakeholders over de eisen met betrekking tot een nieuwe maatschappelijke voorziening.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met opdrachtgeverschap van de realisatie van maatschappelijk voorzieningen
 2. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met projectmatig werken
 3. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving
 4. De aangeboden kandidaat heeft kennis van complexe integrale haalbaarheids- of inpassingsvraagstukken van maatschappelijke voorzieningen, zowel bij nieuwbouw als transformatie
 5. De aangeboden kandidaat heeft beschikt over een relevant netwerk binnen vakgebied en/of de gemeente
 6. De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo diploma. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd

Wensen:

 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met gemeentelijke participatietrajecten
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de realisatie van opvanglocaties (woonzorgvoorzieningen, winteropvang)

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Amstel, 1, 1011PN, AMSTERDAM

Je kunt reageren tot

24.07.2024

Contactpersoon

Robot

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op