Amersfoort

Assistent projectmanager

Functie omschrijving

Job description

Amersfoort is een stad die zich in hoog tempo ontwikkelt, vol projecten en initiatieven. Onze stad groeit hard. Met een compacte organisatie zet gemeente Amersfoort zich daarvoor in. De cultuur is direct en open; je krijgt veel ruimte bij het uitoefenen van jouw werkzaamheden. Onze kernwaarden zijn ‘dichtbij, nieuwsgierig en aanspreekbaar’, dat is ons DNA. We werken in Amersfoort dichtbij de opgave en de stad aan goed leven; binnen de grenzen van onze aarde. Bij die ambitie staat samenwerking met de stad voorop.

Assistent projectmanager

In verband met het aflopen van een inhuurcontract zoeken wij een breed inzetbare, ervaren, assistent projectmanager die zowel ingezet kan worden bij woningbouwprojecten en projecten voor bijzondere doelgroepen als inzetbaar is bij het interne ICT-project "Nieuwe zaaksysteem".

Woningbouwprojecten en projecten voor bijzondere doelgroepen

Je gaat onder andere assisteren in het project Skaeve Huse (een prikkelarme woonplek voor mensen die niet gemakkelijk in een woonwijk of maatschappelijke opvang kunnen wonen) en tijdelijke woningbouw Bovenduist (300 huurwoningen bedoeld voor starters, stellen en kleine gezinnen, waarvan 80 voor vluchtelingen met een verblijfsstatus).

ICT-project "Nieuwe zaaksysteem"

Het zaaksysteem Yim wordt vervangen voor een nieuw zaaksysteem. Binnen dit project, dat loopt tot begin 2025, (bege)leid je het deelproject "adoptie". Het gaat hierbij om het geheel aan activiteiten dat eindgebruikers in staat stelt om het nieuwe zaaksysteem goed te gebruiken. Denk hierbij aan het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen, gebruikerscommunicatie en -ondersteuning direct na livegang.

Functie-eisen

Je hebt een positief-kritische instelling en staat stevig in je schoenen. Tegelijk kun je, je flexibel opstellen en ben je een verbinder die vooral ook de samenwerking met andere collega's opzoekt. Verder beschik je over:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van projectmatig werken;
 • Ruime ervaring als assistent projectmanager, projectsecretaris of vergelijkbaar;
 • Ervaring met werken bij/voor een 80.000+ gemeente;
 • Ervaring met woningbouwprojecten en/of projecten voor bijzondere doelgroepen;
 • Ervaring met interne ICT (verander)projecten;
 • Je hebt goede organisatorische skills en beheerst het MS Officepakket uitstekend, bijvoorbeeld Teams, MS Planner, OneNote en SharePoint-applicaties.

Contact- en overige functievereisten

Intern: (senior) programma/projectmanager, medewerkers binnen de eigen afdeling, communicatiemedewerkers, medewerkers van de beheer- en beleidsafdelingen. Extern: bewoners, diverse marktpartijen (aannemers, leveranciers, corporaties, ontwikkelaars), andere overheden.

Competentieprofiel

De assistent projectmanager is een aanpakker en een regelaar, hij of zij hoeft daarin niet taakgericht te worden aangestuurd, maar is in staat om zelfstandig te opereren. Kortom, neemt eigen initiatief. Hij of zij voelt zich thuis in een complexe omgeving waarin veel informatiestromen, belangen en onderlinge verbanden een nadrukkelijke rol spelen.

Voor de functie is het navolgende competentieprofiel geformuleerd:

 • Samenwerken: Uitwisselen en terugkoppelen
 • Resultaatgericht handelen: Plannen en toetsen
 • Flexibel handelen: Aanpassen en doorbreken
 • Analyseren: Breed en kritisch analyseren
 • Omgevingsbewustzijn: Inleven
 • Probleem oplossen: Oplossen, problemen voorzien
 • Onderhandelen: Spel van geven en nemen
 • Mondelinge communicatie: Stemt af op de ander, inleven
 • Plannen en organiseren: Afstemmen, overzicht houden

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. Opleiding - Kandidaat heeft HBO werk en denkniveau. Dat wil zeggen dat de kandidaat tenminste beschikt over een relevante afgeronde HBO opleiding of over een relevante afgeronde MBO opleiding met tenminste 8 jaar werkervaring als assistent projectmanager, projectsecretaris of vergelijkbaar. Duidelijk aangetoond in het CV
 2. Werkervaring - Kandidaat beschikt over tenminste 5 jaar werkervaring als assistent projectmanager, projectsecretaris of vergelijkbaar in de afgelopen 7 jaar waarvan tenminste 2 jaar in dienst van of ingehuurd bij een gemeente. Duidelijk aangetoond in het CV

Wensen:

 • Motivatiebrief - Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. In de motivatiebrief dient ingegaan te worden op de inhoudelijke motivatie voor deze functie, de ervaring met de in de opdrachtomschrijving beschreven werkzaamheden, bekendheid en ervaring met projectmatig werken en voorts op de door ons voor deze functie verlangde competenties zoals opgenomen in het competentieprofiel bij de functiebeschrijving
 • Werkervaring 1 - Kandidaat beschikt over relevante ervaring als assistent projectmanager (of vergelijkbaar) bij tenminste 2 woningbouwprojecten en/of projecten voor bijzondere doelgroepen in dienst van of ingehuurd bij een 80.000+ gemeente in de afgelopen 3 jaar. Duidelijk aangetoond en toegelicht in het CV
 • Werkervaring 2 - Kandidaat beschikt over relevante ervaring als assistent projectmanager (of vergelijkbaar) bij tenminste 2 intern georiënteerde ICT (verander)projecten in dienst van of ingehuurd bij een 80.000+ gemeente in de afgelopen 3 jaar. Duidelijk aangetoond en toegelicht in het CV
 • Interview - Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Tijdens het gesprek zullen we de kandidaat toetsen op de gunningscriteria, competenties, inhoudelijke en persoonlijke motivatie, beoogde samenwerking en kijken we naar de geschiktheid om de werkzaamheden bij deze opdracht uit te kunnen voeren

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Amersfoort

Je kunt reageren tot

20.06.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Utrecht
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • 5 - 10 jaar
 • 10 jaar of meer
 • Projectbasis
 • Interim
 • 32 uur
 • 36 uur of meer
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op