Beleidsadviseur Fiets en Verkeersveiligheid

Functie omschrijving

In een groeiende stad is openbare ruimte schaars: we willen er lopen en rijden, we willen ruimte om te verblijven en voldoende groen, maar verwachten ook dat we alle noodzakelijke voorzieningen erin kwijt kunnen. Zowel bovengronds als ondergronds. Mobiliteit is nodig om de stad te laten functioneren, maar legt grote druk op de leefbaarheid van de stad. Onze keuzes in de openbare ruimte en mobiliteit maken we vanuit de speerpunten duurzaam, gezond, inclusief en bereikbaar waarbij de ruimte die nodig is voor mobiliteit zo veel mogelijk beperkt wordt. Als tijdelijke beleidsadviseur fiets en verkeersveiligheid krijg jij in "fietsstad Amsterdam" de kans om je op deze ingewikkelde opgave te storten en daar een nuttige bijdrage aan te leveren. Jij gaat de komende periode aan de slag met beleid over fiets-parkeren en verkeersveiligheid. In een stad die steeds autoluwer wordt is de fiets cruciaal voor het mobiliteitssysteem. Met de fiets besparen we ruimte en houden we de stad toegankelijk en bereikbaar. Het beleid van de gemeente is er dan ook op gericht om fietsen zo veilig en aantrekkelijk mogelijk te maken. Werkzaamheden • Analyseren van (toekomstige) opgaven, signaleren van gerelateerde vraagstukken en het adviseren van projectorganisaties, management en bestuur. • Formuleren van nieuw fiets (parkeer) beleid, met aandacht voor de juridische aspecten en handhavingsaspecten. • Het treffen van de voorbereidingen (onderzoeken, inventarisaties, analyses) voor de inhoud van een nieuw Meerjarenplan Fiets en Meerjarenplan Verkeersveiligheid. • Meedenken in projecten zoals de herinrichtingen van straten. • Het beantwoorden van raadsadressen en vragen van bewoners, behandelen van moties en initiatiefvoorstellen over fiets- en verkeersveiligheidsbeleid. Je werkt samen in een team met een adviseur fietsinfrastructuur, een adviseur fietsgedrag, een senior adviseur fiets en een senior adviseur verkeersveiligheid. Jullie verdelen onderling het werk en het kan voorkomen dat je naast fiets-parkeren en verkeersveiligheid ook andere klussen oppakt.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. erkende hbo of wo diploma
  2. minimaal 2 jaar ervaring op het vlak van mobiliteitsbeleid
  3. ervaring met het schrijven van rapporten en/of beleidsteksten.
  4. ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context.
  5. bij voorkeur een hbo of wo opleiding met een raakvlak met verkeer of openbare ruimte.
  6. bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring met project- en procesmanagement.
  7. bij voorkeur ervaring met het onderwerp fietsparkeren en/of verkeersveiligheid.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

16.06.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op