Beleidsadviseur Jeugd

Functie omschrijving

De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één organisatie.De afdeling Jeugd & Samenleving telt ruim 100 medewerkers en vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. Het beleidsteam Samenleving geeft mede uitvoering aan politieke programma's d.m.v. een integrale benadering en een sterke beleidsregierol. Het team beheert (subsidie-) opdrachten en ontwikkelt vraaggericht werkwijzen op de terreinen cultuur, welzijn, onderwijs, jeugd, sport, ondersteuning en zorg, allemaal belangrijke voorzieningen van/voor onze inwoners. I.v.m. een zwangerschapsverlof zijn wij tijdelijk op zoek naar een Beleidsadviseur Jeugd.De opdracht Je (bege)leidt projecten gericht op betaalbare en goede jeugdhulp, je geeft opdrachten aan externe organisaties en verleent subsidies t.a.v. preventie (denk bijvoorbeeld aan buurtgezinnen en opvoedadvies). Je stimuleert instellingen en collega's van andere afdelingen om samen taken en opgaven in te vullen. Daarnaast begeleid je pilots in het veld, vaak op het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs/kinderopvang en samen met verwijzers naar jeugdhulp. Samen met externe partijen maak je afspraken over de concrete uitvoering.Je organiseert en verzorgt beleidsontwikkeling, legt dwarsverbanden, maakt resultaten van het beleid zichtbaar, lost vraagstukken op of zorgt dat deze op de goede tafel geagendeerd worden.Je adviseert aan bestuurders, zowel mondeling als schriftelijk, over beleid en ontwikkelingen (lokaal & landelijk). Daarnaast onderhoud je een in- en extern netwerk, sla je bruggen en krijg je partijen in beweging.De opdracht loopt tot 1 februari 2023. Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
  1. Werkervaring: Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als Beleidsadviseur Jeugd, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
    Referentie vereist

Wensen:
  • Werkervaring: Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als Beleidsadviseur bij een gemeente, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
  • Werkervaring: Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring op het onderwerp preventie jeugdproblematiek (waaronder sport, voeding en leefstijl), opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
  • Werkervaring: Op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring met subsidieverlening, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
  • Kennis: Op cv aantoonbaar kennis van de sociale kaart omgeving Amstelland.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

03.07.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op