Business Analist

Functie Omschrijving


Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.

Het team Informatisering & Automatisering (I&A) van waaruit jij gaat opereren verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Samen streven we ernaar om de medewerkers van de provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare ICT diensten en oplossingen. Je gaat werken vanuit het cluster Projectenbureau (PBI).

De provincie Utrecht kent een decentraal beleid, waarbij de domeinen zelf hun eigen specifieke informatievoorzieningen beheren en doorontwikkelen. I&A verzorgt de generieke informatievoorzieningen en de specifieke informatievoorzieningen van het domein Bedrijfsvoering. Essentiele aspecten hierbij zijn:
 • Business informatiemanagement
 • Procesanalyse en -ontwerp
 • Business – en informatie analyse
 • Architectuur
 • Informatiebeveiliging & privacy
 • Informatiebeheer en archivering
 • Portfolio-, programma en projectmanagement
 • Functioneel- en applicatiebeheer
 • ICT infrastructuur en werkplekbeheer
 • Data- en gegevensmanagement
 • Innovatiemanagement

Context
De provincie verandert vanwege de digitalisering en automatisering in een hoog tempo, het is de “rode draad” in de strategie van de organisatie. Hiertoe wordt nauw samengewerkt tussen de vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie (de concernopgaves en de domeinen: Bedrijfsvoering, Stedelijke- en Landelijke Leefomgeving en Mobiliteit en de stafafdelingen Concern control, Bestuurs- en directieondersteuning en de Statengriffie).

Binnen de provincie Utrecht is een aantal programma’s en projecten gaande ter verbetering van de Informatievoorziening en ter ondersteuning van de digitale transformatie.
Voorbeelden daarvan zijn onder andere:
 • Digitalisering van onze subsidieverwerking;
 • Verbetering van onze bedrijfsvoeringsprocessen;
 • Invoering tooling op het gebied van (digitale) samenwerking;
 • Voorbereiding invoering Wet open Overheid (Woo);
 • Digitalisering bestuurlijke besluitvorming (BBV).

Per 1 december 2021 vertrekt een business analist waardoor er behoefte is aan een opvolger die zijn taken overneemt. Van de nieuwe business analist wordt verwacht dat hij breed inzetbaar is en zelfstandig kan deelnemen in projecten.

Werkomgeving
De provincie Utrecht ontwikkelt een hybride aanpak van werken. Indien nodig wordt gewerkt op locatie. Onze locatie is goed bereikbaar en centraal gelegen in Utrecht. We kennen uitstekende faciliteiten. Er zijn goede mogelijkheden om op afstand te werken binnen ons samenwerkingsconcept. De provincie Utrecht werkt in een Microsoft omgeving met Teams als samenwerkingsruimte en SharePoint als Documentbeheersing. Binnen onze organisatie werken we aan een stevig adoptieprogramma voor de Microsoft omgeving waardoor onze werkomgeving straks up-to-date is qua samenwerkingsmiddelen.

Voor het bekend raken met onze omgeving en werkwijze krijg je een “buddy” toegewezen die je zo snel mogelijk helpt om je thuis te voelen in onze organisatie.

Wat ga je doen?
De provincie Utrecht is continue bezig om haar bedrijfsvoering en dienstverlening te optimaliseren met de inzet van IT voorzieningen. Hieraan ga je een belangrijke bijdrage leveren met het uitwerken van informatievoorziening vraagstukken. Als gesprekspartner van bijvoorbeeld managers, specialisten en collega’s ben jij de business analist die zich bezig houdt met het inrichten, verbeteren en optimaliseren van de processen, informatiefuncties en gegevensstromen.

De exacte werkzaamheden die je gaat uitvoeren, zullen in overleg met de opdrachtgever, projectleider of coördinator I&A worden vastgesteld en zullen in ieder geval uit het volgende bestaan:
 • Identificeren en analyseren van behoeftes en specificeren van de requirements van de organisatie en communiceert deze als bruikbare informatie naar een projectteam, (software)leverancier of outsourcer. Vaak is IT hierbij een belangrijk onderdeel
 • Analyseren van de informatiestromen. Dit houdt o.a. in: welke gegevens en data worden gebruikt in een werkproces, hoe worden de gegevens bewerkt en opgeslagen, welke systemen worden hiervoor gebruikt, welke ‘bedrijfsregels’ worden toegepast op de gegevens?
 • In kaart brengen van de huidige status van specifieke onderdelen van de informatiesystemen (functionele kwaliteit, technische kwaliteit, sterktes, zwaktes, gebruik, etc.)
 • Plotten van de nieuwe mogelijkheden binnen de technologische ontwikkelingen op de informatiestromen alsmede de impact bepalen (SCOPAFIJTH breed) van de ontwikkelingen
 • Definiëren van de behoefte aan veranderingen in de informatiestromen door het inventariseren van de behoeften van de organisatie binnen de geïdentificeerde scope van een project, inclusief de randvoorwaarden
 • Afstemmen van de benodigde veranderingen in de werkprocessen en daarbij opstellen van scenario’s en het doen van aanbevelingen voor veranderingen in de informatievoorziening.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. afgeronde opleiding op HBO-bachelor en/of WO-bachelor niveau
 2. minimaal 4 jaar aantoonbaar werkervaring met business analyses. Dit blijkt uit bekendheid en ervaring met BA (service) frameworks zoals BAMM, BASF of BSC
 3. minimaal 3 jaar werkervaring als business analist in digitaliseringsprojecten in de publieke sector in de afgelopen 5 jaar. Hij/zij heeft daarbij succesvol gewerkt in projecten op het snijvlak van business en IT.
 • afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau
 • minimaal 4 jaar aantoonbaar werkervaring met business analyses. Dit blijkt uit bekendheid en ervaring met BA (sevice) frameworks zoals BAMM, BASF of BSC.
 • minimaal 3 jaar werkervaring als business analist in digitaliseringsprojecten in de publieke sector in de afgelopen 5 jaar. Heeft daarbij succesvol gewerkt in projecten op het snijvlak van business en IT. Dit kan worden aangetoond met 3 uitgevoerde analyses.
 • 1 analytisch sterk met een praktische instelling, oplossingsgericht en hebt een grote mate van zelfstandigheid
  2 bevlogen, betrokken, loyaal en behulpzaam
  3 verantwoordelijk, integer en eerlijk
  een teamspeler en kunt tegen een bureaucratisch stootje
 • 1 uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
  2 werkt gestructureerd, gedisciplineerd en enthousiasmerend
  3 zelfstartend vermogen en beschikt over de nodige geduld en veerkracht
  4 onderkent meerdere wegen naar Rome: als A niet werkt verzin je een B
 • 1 kennis van en analytisch inzicht in bedrijfsprocessen en de informatiebehoefte
  2 interesse in het functioneren van het openbaar bestuur, het type organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits
  3 bekend met het IT-landschap en procesmanagement van overheden en snapt de impact van bedrijfsapplicaties op belangrijke administratieve, logistieke en politieke processen

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

02.12.2021

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op