CCoE Consultant

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
Het Kadaster Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld Het team Architectuur en Informatiemanagement (A&I) binnen de directie DGV is op zoek naar een CCoE consultant. Het team Architectuur en Informatiemanagement begeleidt het Kadaster bij het door ontwikkelen en vernieuwen van waardestromen en de ondersteunende diensten. Wij verbeteren continu de productie- en distributieprocessen en ondersteunende architectuur van onze organisatie. Het Kadaster zit midden in een Digitale- en Cloud transformatie. Na de eerste succesvolle transformatie programma’s is het tijd gekomen om deze transformatie verder te stroomlijnen en te standaardiseren. Het Kadaster heeft gekozen hiervoor een Cloud Center of Excellence (CCoE) en Cloud Competence Center (CCC) in te richten. De voornaamste verantwoordelijkheden van het CCoE is het vaststellen van Kadaster breed Cloud architectuur processen, kaders en richtlijnen voor de digitale- en Cloud transformatie strategie. Opstellen en bewaken van Cloud ‘best practices’, architectuur visie en roadmaps en het initiëren van een Kadaster cloud community. Verder ondersteunt het CCoE de business teams gedurende ontwerpfase van hun cloud adoptie projecten. De CCoE werkt nauw samen met de Cloud Advisory board (ABC) waar Cloud sourcing vraagstukken en de prioriteiten worden vastgesteld. Het CCC zal zorgen voor het inrichten, bewaken en verbeteren van cloud consumptie ten behoeve van de DevOp business teams. Het maken en onderhouden van veel gebruikte Cloud patterns en blauwdrukken, verhogen van de automatiseringsgraad en inrichten van een (multi-) cloud management platform behoren tot de kern taken van de CCC. De CCC zal ook de kennis en ondersteuning leveren aan de DevOp teams tijdens bouw en migratie projecten. Voor het onderdeel CCoE zijn we opzoek naar een ervaren consultant met ruim ervaring in het opzetten van een Cloud Center of Excellence en Cloud Competence Center. Belangrijkste technieken, methoden en tools Novius Raamwerk, NORA, NIST, ITIL TOGAF, Archimate Agile werkwijze

Verantwoordelijkheden:

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Vaststellen en Implementeren van CCoE processen
 • Bouwen aan een Kadaster Cloud Community
 • Ontwikkelen van begrijpbare en inpasbare architectuur processen en richtlijnen
 • Afstemming met stakeholders en buy-in creëren
 • IT-strategie kunnen overzien en daarmee een bijdrage leveren aan de Cloud visie en strategie van het Kadaster


Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken
 2. U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria
 3. Academisch werk- en denkniveau op het gebied van informatica verkregen door een afgeronde HBO-/WO opleiding
 4. Relevante ervaring in het vakgebied als Cloud consultant of architect
 5. Aantoonbare ervaring van het opzetten van een CCoE in een sterk gereguleerde organisatie
 6. Aantoonbare ervaring met het opstellen en implementeren van architectuur processen
 7. Aantoonbare ervaring in het vastleggen van Cloud richtlijnen
 8. Werkervaring met Informatievoorziening binnen het overheidsdomein, waarin beleid en uitvoering dicht bij elkaar liggen
 9. Ervaring in het werken in complexe programma’s, waarin je met verschillende partijen/projecten met verschillende belangen te maken hebt krijgt. Je bent in staat om deze belangen te herkennen, en als een verbindende factor deze belangen en partijen samen te brengen om zo tot een gedragen oplossing te komen
 10. Ervaring met DevOps, SecOps, FinOps
 11. Kennis en ervaring met één of meer public cloud omgevingen
 12. Ervaring met Archimate en Blue-dolphin is een pré,

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

15.08.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op