Civieltechnisch Projectleider

Functie omschrijving

Voor het aansturen van de cluster “Aanleg openbare ruimte Stationsgebied” zoeken we een civiel technische projectleider met ruime ervaring.

Deze projectleider spreekt enerzijds de taal van de voorbereiding en uitvoering: stuurt het team van Voorbereiding en Uitvoering aan en voert regie op de verschillende (deel)projecten en issues binnen het projectgebied, bewaakt de planning, risico’s en het budget van de openbare werken, haakt de juiste mensen in- en extern op tijd aan. Zoekt naar wat wél kan en is scherp op wat anders moet.

Anderzijds is deze projectleider de schakelfiguur tussen deze voorbereiding en uitvoering én de vastgoedontwikkeling en programmadoelen op het niveau van het Stationsgebied. Begrijpt dat de buiten- en de binnenwereld altijd met elkaar samenhangen en dat de werkelijkheid buiten niet altijd de werkelijkheid van de cijfers en getallen is.

Meedenken en meedoen in de dynamiek van een dergelijke grote binnenstedelijke OV- knooppuntopgave vindt je leuk. Dat niet alles in kannen en kruiken is, zie je als motivatie om helderheid te scheppen, de kansen voor verbetering te zoeken en zo met het projectteam voortgang te boeken. Ervaring met binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en/of OV-knooppuntontwikkeling is een pré.

Je wordt geplaatst binnen het Team Voorbereiding & Uitvoering. Vanuit dit team functioneer je in de programma-organisatie. Samen met de programmamanager Stationsgebied en de projectleider van het Cluster vastgoed vorm je het programmamanagementteam en daarmee de dagelijkse aansturing van het totale programma van het Stationsgebied.

Werkzaamheden Als projectleider coördineer je tijdens de ontwerpfase het ontwerp en de onderzoeken die leiden tot een definitief ontwerp van de buitenruimte, waarbij de samenhang met de nieuwe bouwblokken uiteraard op orde is. Vanuit je ervaring en overzicht geef je sturing waardoor de uitvoering vlot, veilig en juist kan verlopen. Hierbij hoort ook dat je onderhandelt met de verschillende externe partijen zoals Transdev, Prorail om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je hebt het overzicht en voert regie over de diverse werkzaamheden die plaatsvinden in de openbare ruimte. Samen met de vakdisciplines draag je zorg voor het regelen en bewaken van alle technische onderdelen die nodig zijn om over te gaan tot aanbesteding en uitvoering van de verschillende onderdelen van het totale werk tot en met oplevering en overdracht aan de afdeling beheer openbare ruimte. Afstemmen en meedenken in het programmateam over de werkzaamheden in relatie tot de centrale doelen en ambities voor het Stationsgebied.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

A. Regie voeren op het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering van de openbare werken binnen het programma Stationsgebied: 1. Schakelen tussen ontwerp, voorbereiding en uitvoering enerzijds en de projectbelangen en doel anderzijds en deze met elkaar verenigen; 2. Deelnemen en sturing geven aan integraal technische overleggen m.b.t de openbare ruimte; 3. Zorgen voor input voor de fasering en planning van de (voorbereiding van de) uitvoering en het tijdig signaleren van afwijkingen in de doorlooptijden van de voorbereidende werkzaamheden en/of het werk; 4. Overleg voeren met stakeholders bij het opstellen van de inrichtingsplannen, ter voorbereiding op en tijdens de uitvoering; 5. Afstemming met de Omgevingsmanager, adviseur Communicatie- en participatie en Coördinator Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatie (BLVC); 6. Coördinatie en overleg over de voorbereiding en uitvoering met in- en externe partijen; 7. Technische kennis inbrengen over aanleg buitenruimte en uitgifte gronden; 8. Zorgdragen voor het opstellen van de producten voor de aanbesteding; 9. Opzetten en begeleiden van de uitvoering; 10. Bewaken van de overdracht aan de lijnorganisatie; 11. Actief bijdragen aan het verhogen van de interne expertise op het gebied van civieltechnische werken.

B. Voorbereiden en organiseren van participatiebijeenkomsten voor infrastructurele projecten/vraagstukken

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau of HBO niveau in de richting van Civiele Techniek of vergelijkbaar;
  2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider, waarvan 5 jaar als civieltechnisch projectleider
  3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met complexe projecten in een stedelijke omgeving, waarbij je aantoonbare ervaring ligt op het vlak van het leiden en realiseren van civiele projecten in de openbare ruimte en bouwrijpe levering van gronden (benoem dit duidelijk in het cv)
  4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv)
  5. Aantoonbare werkervaring met het verzorgen van voorlichting en informatieverstrekking op het vakgebied (inclusief het in heldere taal beantwoorden van vragen van burgers)
  6. Kennis van de RAW systematiek / UAV UAV – GC en EMVI (10 punten);

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

08.08.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op