Weesperplein 8, 1018XA, AMSTERDAM

Coach Ketensturing

Functie omschrijving

Opdrachtomschrijving

De directies Werk & Participatie en Inkomen zijn per 1 januari 2022 gereorganiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat de Amsterdammer meer centraal komt te staan. We hebben daarom onze organisatie anders ingericht en werken in multidisciplinaire teams, opgavengericht, flexibel, uniform en datagedreven. Concreet betekent dit dat onze professionals meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren. Om dit te bereiken zetten we verschillende instrumenten in. Zoals Continu Leren en Verbeteren (CLV) waarbij de teams steeds bezig zijn om hun dienstverlening te verbeteren en samenwerken in de keten. Lijnafdelingen zijn bezig met het werkend krijgen van deze principes, waarbij het tempo en de opgaven per afdeling en per team verschillen.

Als coach bij WPI

Als coach bij WPI lever je een belangrijke bijdrage aan deze andere manier van werken. Je werkt in een team met de opgavemanager Ketensturing, de externe adviseur Ketensturing, de 10 interne MD-weekstartbegeleiders en je evenknie externe coach ketensturing om de medewerkers en managers uit de lijnafdelingen te coachen in het werken krijgen van het multidisciplinair samenwerken in de keten.

Het is jouw taak om managers en medewerkers die de multidisciplinaire weekstarts bijwonen te begeleiden in het sturen op resultaten met als doel om de dienstverlening voor de Amsterdammer stap voor stap te verbeteren. Tevens leid je de interne coaches op in de rol van Weekstartbegeleider. Voordoen, samendoen en zelf doen is hierbij het uitgangspunt. Je geeft hen de begeleiding en sturing die zij nodig hebben en laat hen zichzelf door ontwikkelen tot ervaren coaches van de multidisciplinaire teams.

Werkzaamheden

In gezamenlijkheid met de andere externe coach draag je bij aan de doorontwikkeling van voeren van een prestatiedialoog binnen WPI:

 • Je leidt de interne weekstartbegeleiders op en coacht hen in de rol van weekstartbegeleider. We gaan hierbij uit van het principe voor doen samen doen zelf doen. Met als doel dat de 10 weekstartbegeleiders zelfstandig de weekstarts binnen WPI kunnen begeleiden.
 • Je traint en coacht managers in hoe zij de prestatiedialoog kunnen voeren en begeleiden zodat effectief sturen op de gewenste resultaten mogelijk wordt.
 • Je coacht multidisciplinaire teams in hoe zij data gedreven kunnen sturen en hoe ze hierin optimaal samenwerken. Je begeleidt en ontwikkelt multidisciplinaire teams in ketensturing op basis van integraal Prestatie Management.

Je geeft trainingen en workshops waarin de principes van ketengericht sturen en multidisciplinair samenwerken centraal staan.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in trainen en coachen van managers en teams in het voeren van de prestatiedialoog zodat effectief sturen op de gewenste resultaten mogelijk wordt
 2. De Aangeboden kandidaat heeft ervaring met het coachen op het dagelijks methodische verbeteren in het werk: denkt vanuit probleem naar oorzaak naar oplossing, coacht teams om te werken met dasboards, te leren van knelpunten die in het werk gesignaleerd worden en de oorzaken te onderzoeken voordat het team tot passende oplossingen komt
 3. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het opleiden en doorontwikkelen van de interne weekstartbegeleiders. Vanuit het perspectief voordoen, samen doen, zelf doen worden de weekstartbegeleiders opgeleid tot een zelfstandig opererende pool die in de toekomst de coaching in de weekstartbeleiders zelfstandig kunnen uitvoeren
 4. De aangeboden kandidaat is vast aanwezig op maandag tot en met donderdag en alle dagen aanwezig op kantoor. Dit dient duidelijk in de motivatiebrief worden vermeld

Wensen:

 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring gezamenlijk met het team te bouwen aan trainingen en coaching op maat: samen werken we aan de Amsterdamse methode voor ketensturing
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van multidisciplinaire teams bij de overheid
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het werken conform de Amsterdamse maatwerk methode

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Weesperplein 8, 1018XA, AMSTERDAM

Je kunt reageren tot

19.07.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Noord-Holland
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • 5 - 10 jaar
 • 10 jaar of meer
 • Projectbasis
 • Interim
 • 32 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op