Coach Vastgoedbeheer / Verduurzaming scholen

Functie omschrijving

De provincie Flevoland heeft een Rijksbijdrage van in totaal € 2 miljoen (afgerond) ontvangen om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Een terugkerend knelpunt uit de sectorale routekaarten ten behoeve van maatschappelijk vastgoed is het gebrek aan kennis en / of capaciteit bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. Uit onderzoek blijkt dat zonder ondersteuning en begeleiding op maat van deze doelgroep de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in verschillende sectoren onvoldoende op gang komt. Versnelling en opschaling van verduurzaming in het maatschappelijk vastgoed is nodig, met het oog op CO2-reductiedoelstellingen. In dit kader heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed (waaronder scholen in het primair en voortgezet onderwijs) aangekondigd, dat kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren kan begeleiden tot het moment van aanbesteding van maatregelen. De middelen dienen te worden ingezet voor begeleiding en advisering en niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf. De uitvoering van het ontzorgingsprogramma ligt bij de provincies. De looptijd van het programma is ca. drie jaar t/m eind 2023.

Tot de doelgroepen van het ontzorgingsprogramma behoren onder andere stichtingen en verenigingen van scholen in het basisonderwijs met maximaal 10 gebouwen in eigendom en van scholen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen in eigendom. Ten behoeve van deze doelgroep zoekt de provincie Flevoland een coach vastgoedbeheer / verduurzaming scholen.

De coach vormt voor de doelgroep scholen de frontoffice van het ontzorgingsprogramma en is het vaste procesmatige aanspreekpunt voor de deelnemende schoolbesturen in Flevoland. De coach heeft samen met de andere teamleden een actieve rol in het zorgen voor bekendheid over het programma. De coach benadert de schoolbesturen actief. Naast digitale communicatie gaat de coach juist naar de scholen toe, vormt een gericht netwerk rondom de scholen en organiseert kennis- en leerbijeenkomsten met meerdere scholen.

 • De coach is verantwoordelijk voor de werving van scholen. Bij geïnteresseerde scholen wordt een intakegesprek gepland om te komen tot een selectie. Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden voor energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen en de financiële en duurzame effecten die daarmee gepaard gaan, wat zij zelf al doen op dit gebied en in hoeverre er financiële ruimte is voor investeringen in deze maatregelen. Daarnaast worden slimme koppelingen gemaakt met andere projecten / trajecten die reeds bij scholen lopen (bijvoorbeeld m.b.t. ventilatie).
 • De coach maakt vervolgens met de geselecteerde scholen afspraken over het plan van aanpak. In ieder geval kan vanuit het programma een duurzaamheidsscan en technisch en financieel advies worden aangeboden. Hiervoor wordt een bureau geselecteerd die de scholen tevens zouden kunnen begeleiden bij de implementatie van maatregelen in de MJOP's en adviseren bij vraagstukken rond aanbesteding / inkooptrajecten en offertes. De coach is verantwoordelijk voor het proces en heeft contact over de voortgang met de vastgoedeigenaar / opdrachtgever en het bureau.
 • Afhankelijk van de wens van een schoolbestuur ondersteunt de coach de scholen in gesprekken met de gemeente over integrale huisvestingsplannen, prioritering en budgetten.
 • Tot de taken van de coach behoort ook het coördineren en faciliteren van eventuele vraagbundeling van duurzaamheidsmaatregelen om te komen tot lagere investeringskosten (schaalvoordeel) en optimalisaties in uitvoering en beheer. Ten slotte ondersteunt de coach in voorkomende gevallen het team bij vraagstukken met betrekking tot het vastgoedbeheer en verduurzaming van vastgoed bij met name de doelgroep gemeenten van het ontzorgingsprogramma.
 • Om kennis te delen en de voortgang te bewaken is er regelmatig overleg binnen het projectteam. Daarnaast zal de coach actief participeren in het kennis- en leernetwerk van het ontzorgingsprogramma binnen Nederland;
 • Verwacht wordt dat de coach in staat is om binnen "gelimiteerde tijd" zijn / haar werkzaamheden uit te voeren en verwacht wordt dat hij / zij aan "verwachtingenmanagement bij partijen" doet.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van vastgoedbeheer
 2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van vastgoedbeheer bij een schoolorganisatie in het Primaire Onderwijs of Voortgezet Onderwijs of bij een gemeente.
 3. Aantoonbare werkervaring met het planmatig verduurzamen van vastgoed
 4. Aantoonbare werkervaring met het opbouwen en onderhouden van een netwerk
 5. Aantoonbaar werkervaring met het werken in het speelveld tussen school en gemeente in relatie tot vraagstukken met betrekking tot huisvesting met planmatig onderhoud

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

16.06.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op