Contractmanager omgevingsdiensten (start 1 november of zoveel eerder als mogelijk)

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Het betreft een tijdelijke opdracht, waarbij je ervoor zorgt dat de lopende zaken doorgang vinden, het VTH-jaarprogramma en jaarverslag wordt opgeleverd.

Vanuit je rol voer je de volgende taken uit:

* Coördineer je de jaaropdrachten omgevingsdiensten, tussenrapportages en VTH-jaarverslag;

* Heb je periodiek afstemming met de Omgevingsdiensten;
* Neem je deel aan het opdrachtgeversoverleg IJsselland en Twente;
* Coördineer je bestuurlijk gevoelige dossiers, inclusief de afstemming met de afdeling communicatie en gedeputeerde;
* Neem je wekelijks deel aan het portefeuillehouders overleg Toezicht en Handhaving en Vergunningverlening,
beantwoord je statenvragen, bereid je commissievergaderingen voor op inhoudelijke onderwerpen m.b.t. omgevingsdiensten;

* Coördineer je de annotaties op de agenda’s van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de OD-IJ en ODT;

Als aanvullende opdracht, buiten deze reguliere taken, schrijf je een advies aan het Hoofd-Eenheid met als basis vraag;

hoe is de structuur / bestuurlijk aansturing van de provincie op de lopende opdrachten aan de Omgevingsdiensten geregeld? In je advies verwerkt je je bevindingen en een mogelijke doorontwikkeling van de interne structuren.Verantwoordelijkheden:

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de totale jaaropdracht aan de omgevingsdiensten, met alle lopende zaken die hier bij komen kijken.

Tussentijds worden resultaten opgeleverd zoals VTH-jaarprogramma, VTH-jaarverslag en eventuele deelopdrachten aan omgevingsdiensten.Project:

De Provincie Overijssel is het bevoegd voor ca. 90 Wabo-inrichtingen binnen de provincie, als ook voor een groot deel van de bodemtaken (Wbb). Deze taken zijn sinds 2018 / 2019 gemandateerd aan de Omgevingsdienst IJsselland en Omgevingsdienst Twente (IPPC / Bodem taken) en voor de BRZO inrichtingen aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Vanuit het opdrachtgeversteam omgevingsdiensten werk je gezamenlijk aan diverse lopende zaken. Bij het team zijn aangesloten een projectleider bodemzaken, een coördinator vergunningverlening en een coördinator toezicht en handhaving.
Daarnaast werk je binnen de organisatie samen met het cluster integere overheid en de adviseurs van bedrijfsvoering m.b.t. het adviseren en annoteren op de AB en DB stukken van de OD-IJ en ODT.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn
  2. De hbo werk en-denkniveau aan te tonen door gedane opdrachten of door diploma’s en/of certificaten
  3. De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie op een voor deze functie relevant terrein in de periode 2012-heden
  4. De incidenteel beschikbaar voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden om, zoals hoog bestuurlijk gevoelige zaken (bijvoorbeeld incidenten als brand of een ongewoon voorval).

Je kunt reageren tot

02.10.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op