Coördinator JTF Arbeidsmarkt West Brabant (Kwartiermaker)

Functie Omschrijving

Ondernemende Kwartiermaker JTF Arbeidsmarkt West Brabant

Om passend invulling te kunnen geven aan de uitdaging zijn we voor de regio West Brabant op korte termijn op zoek naar een proactieve kwartiermaker JTF die dé linking pin is voor ondernemers, overheid en onderwijs met focus op de Arbeidsmarkt West Brabant.

Het Just Transition Fund (JTF) is een belangrijk instrument om de Green Deal van de Europese Commissie (EC) te realiseren. Het JTF bevordert een rechtvaardige transitie in regio’s die sterk afhankelijk zijn van emissie-intensieve industrieën en voor grote transitieopgaven staan. In het landsdeel Zuid-Nederland zijn drie COROP-regio’s aangewezen die voor JTF-steun in aanmerking komen. Voor COROP gebied West Brabant is voor de periode 2022 – 2026 in totaal 58,5 miljoen euro beschikbaar.

Het JTF in West-Noord-Brabant zet specifiek in op drie sporen, in lijn met de drie landelijke JTF-sporen:
1. Innovatie: vernieuwing en versterking van de regionale economie, met in West-Noord-Brabant focus op elektrificatie van processen, proces- en productinnovatie in de chemie (circulair, biobased) en energieconversie en opslag.
2. Infrastructuur: Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur; de ‘hardware’ voor een toekomstbestendige economie.
3. Arbeidsmarkt: een wendbare en weerbare beroepsbevolking, om zo veranderingen in de aard van het werk en de groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt als gevolg van de transitie op te vangen.
Als kwartiermaker ben je verantwoordelijk voor de projectopdracht m.b.t. spoor 3 en werk je nauw samen met de kwartiermaker (aangestuurd via REWIN) die verantwoordelijk is voor het spoor Innovatie. Vanuit spoor 3 is er veel sparring- en advieswerk nodig met (MKB) ondernemers, onderwijs en overheid.
Taken en Projectactiviteiten:

Taken:
  • Aanjagen, verbinden en (mede) realiseren van ontwikkelingen ten behoeve van voldoende projectaanvragen voor de beoogde 2 JTF tenders (najaar 2022 en voorjaar 2023). Je bent adviseur en business-sparringpartner voor grote ondernemingen en binnen het MKB.
  • Aanjagen: in triple helix verband partijen inspireren en opgestart krijgen ten behoeve van projectaanvragen JTF
  • Verbinden: (mede) invullen ontbrekende schakels en rollen (penvoerder, partners) in de beoogde consortia dwarsverbanden leggen met een accent op spoor arbeidsmarkt;
  • •Coachende rol bieden bij proces projectaanvraag (let op: niet het schrijven van projectaanvraag)
  • Verkenning wat nodig is qua arbeidsmarkt, waar op ingezet moet worden om succesvol te zijn.
Projectactiviteiten:
De JTF-opgave gaat over 1) transformatie van fossiele naar groene chemie én 2) diversificatie; vernieuwing en versterking van de regionale economie -> samenwerking met andere sectoren, zoals energie, HTSM. ICT/data, agri-sector, logistiek etc. met koppeling met circulair en biobased. Juist hier zitten voor de Arbeidsmarktregio de aanknopingspunten met de bredere regionale agenda. Essentieel dus dat je als kwartiermaker arbeidsmarkt de opgave in de breedte benadert; Je in deze opdracht hier stevig op aansluit én daarbij de ruimte opzoekt om een sterkere verbinding te leggen met de bredere regionale agenda.
 1. Verkennen en analyseren van het netwerk

Het in kaart brengen van het netwerk geeft overzicht in waar zich kansen bevinden voor
 • de om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden in het licht van de klimaattransitie.
 • Het behouden en aantrekken van talent (jongeren) voor de chemische sector
 • Welke kansen er liggen voor imagoverbetering van de chemie
 • het bevorderen van zij-instroom.
 • het aanpassen van opleidingen aan de veranderende eisen die de transitie aan studenten stelt.
 1. Organiseren van werksessies met stakeholders
Tijdens werksessies met stakeholders brengen we de kennis uit het netwerk(en) samen. Op basis van de gedeelde kennis, bestaande initiatieven en initiatieven die in ontwikkeling zijn identificeren we welke projecten op het gebied van arbeidsmarkt in het licht van de klimaattransitie in West-Brabant aanwezig en/of te ontwikkelen zijn en welke kansen/oplossingen West-Brabant te bieden te bieden heeft.
 1. Ontwikkelen van voldoende projectaanvragen voor de beoogde 2 JTF tenders.
Met de opbrengst van 1 en 2 realiseren we (mede) de ontwikkelingen ten behoeve van voldoende projectaanvragen voor de beoogde 2 JTF tenders (najaar 2022 en voorjaar 2023).

4.Verdiepen op arbeidsmarktopgave, zodat beoordeeld kan worden welke/wat voor soort projecten kansrijk zijn en de regio structureel verder helpen. Doelstelling is te komen tot voldoende projecten, maar óók kwalitatief goede projecten die meerwaarde leveren.

5.
Ruimte voor eigen inzicht van de coördinator voor hóe hij/zij de opdracht gaat invullen, resultaten gaat bereiken.

Toelichting meetbare resultaten van het project toe (outputindicatoren):
 • Na afloop van het project is er duidelijk bijgedragen aan voldoende projectaanvragen voor de 2 JTF tenders en dragen we hiermee bij aan het realiseren van een skills-gerichte arbeidsmarkt.
 • En is er regionale commitment bij een breed en veelzijdig (triple helix) netwerk dat betrokken is en blijft bij de realisatie van de projecten.
Je bent een ondernemende professional die weet wat een ondernemer drijft. Die zijn/haar business en uitdagingen begrijpt op het snijvlak van innovatie-, personeel- en arbeidsmarktvraagstukken. Je vertrekt vanuit arbeidsmarkt, maar zoekt zeer nadrukkelijk de verbinding met de kwartiermaker JTF Innovatie. Daarnaast werkt de kwartiermaker in teamverband verder nauw samen met de kwartiermaker JTF regeling, de provincie Noord Brabant en diverse regionale partners (zoals onder andere gemeenten, onderwijs en werkgeversorganisaties).

Vereist profiel (Tevens knock-out criteria)
 • Je bent omgevingsbewust en hebt een ondernemende geest. Je ziet uitdagingen en kansen en bent oplossingsgericht.
 • Je behoudt overzicht en hebt oog voor belangen en kunt hierin verbindend optreden
 • Je hebt ervaring met complexe (EU) subsidietrajecten;
 • Je spreekt de taal van ondernemers en de partners uit de arbeidsmarkt en hebt aantoonbare ervaring met (open) innovatie en arbeidsmarktvraagstukken
 • Je bent analytisch en proactief en gewend te opereren in een complex krachtenveld.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit/ervaring met industriële sectoren, zoals chemie, energie en biobased
 • Een relevant netwerk van ondernemers/organisaties in de regio West-Brabant, bij voorkeur ook in omgeving Moerdijk;
 • Ruime ervaring met regionaal arbeidsmarktbeleid en projecten en bij voorkeur Europese subsidieregelingen;
 • Ruime ervaring met arbeidsmarkt projecten; Daarbij zijn goede contacten/samenwerking met de triple helix-partners een duidelijke pré.

 • Vereiste Competenties:
 • Ondernemingsgeest; daadkrachtig, overtuigingskracht, initiatiefrijk en resultaatgericht;
 • Strategisch sterk, maar bovenal praktijkgericht, pragmatisch, ondernemend en creatief;
 • Een flexibele en stressbestendige werkhouding;
 • Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

Functie eisen (1) en -wensen (•)


 • Bij voorkeur een voor deze rol relevante opleiding. Dit moet blijken uit het cv en op verzoek moet uw kandidaat het geldige diploma hiervan kunnen tonen.
 • Bij voorkeur meer dan 8 jaar ervaring als projectleider/kwartiermaker of vergelijkbare rol. Dit moet blijken uit het cv en track-record.
 • Het cv is voorzien van relevante referenties (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).
 • Aanvullende voorwaarden welke moeten blijken uit het cv/aangeleverd track-record -affiniteit/ervaring met industriële sectoren, zoals chemie, energie en biobased (wordt getoetst in persoonlijk gesprek) -Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met complexe subsidietrajecten
 • Een relevant netwerk van MKB’ers in de regio West-Brabant;
 • Ruime, aantoonbare ervaring met arbeidsmarkt projecten;
 • Ervaring met opereren binnen een multi-helix omgeving

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

24.08.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op