Amersfoort

Datasteward mobiliteit transitie

Functie omschrijving

Via het omgevingsprogramma mobiliteit treffen we maatregelen om verandering van mobiliteitsgedrag en duurzame en ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit te bereiken. We geven hiermee concreet invulling aan de drie mobiliteitsdoelstellingen uit de Omgevingsvisie:

1. Een bereikbare stad die actieve mobiliteit omarmt

2. Transitie naar emissieloze mobiliteit

3. Versterking van de landelijke en regionale bereikbaarheid

De opdracht van de datasteward heeft relatie met elk van deze doelstellingen. In eerste instantie betreft het analyserende en monitorende taken:

 • Analyse van de data over een langere periode: welke ontwikkelingen zien we? Wat is het effect van het uitbreiden parkeervergunningen in gebruik deelvervoer, verschillen tussen aanbieders/concepten.
 • Het proactief monitoren van het huidig aanbod deelvervoer: aantal voertuigen, afstanden, stilstand, clustering, populaire bestemmingen, ritjes (op basis daarvan kun jij een voorstel doen voor aanpassing servicegebieden)
 • Monitoren van de bezettingsgraad op de hubs, inclusief het inregelen van een data-dashboard (oa locaties invoeren + voertuigaantallen, en vervolgens monitoring gebruik: veel/weinig gebruik, hoeveelheden per hub, uitbreiden, netwerk tussen de hubs)
 • Monitoren van het gebruik bij nieuwbouw: opschalen/afschalen van het aanbod (verantwoordelijkheid ligt in principe bij de ontwikkelaar, maar wij willen daar ook zicht op hebben, en aanbieders daarop kunnen aanspreken).
 • Finetunen van het CROW-dashboard, wensen vanuit gemeente daar kenbaar maken en kansen signaleren. Advies over het dashboard en eventueel keuze voor aanvullende dashboarding, bijvoorbeeld vanuit het DMI-programma
 • Aanspreekpunt voor de ontwikkeling van een datagedreven prognosemodel voor deelmobiliteit (vanuit het DMI-programma, aanbieding van Goudappel)
 • Aanspreekpunt voor het landelijke CDS-M project voor deelauto’s in Utrecht
 • Het visualiseren van mobiliteitsvraagstukken op de nieuwe kaartviewer en de expertomgeving van QGIS
 • Signaleren van ‘koppelkansen’ uit landelijke netwerken zoals DMI, Earth Valley en Data- en kennishub gezond en stedelijk leven in relatie tot Amersfoortse opgaven
 • Het zelf initiatief nemen bij het koppelen van data aan beleidsvragen
 • het zelf initiatief nemen bij het mogelijk koppelen van data om beleid op te stellen dan wel te verbeteren

LET OP! In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden. Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie

De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.

Kandidaatomschrijving

De datasteward mobiliteit is een business functie. Je bent verantwoordelijk voor het beheren, organiseren en optimaliseren van mobiliteitsdata binnen het programma mobiliteitstransitie van de gemeente Amersfoort. Deze rol vereist een diepgaand begrip van zowel de informatiebehoefte van directe collega’s evenals als het datawerkveld om te zorgen dat data accuraat, toegankelijk en bruikbaar zijn.

In jouw directe omgeving heb je te maken met adviseurs en managers die bezig zijn met de Amersfoortse vraagstukken zoals duurzame mobiliteit, verkeer, circulariteit en energie. Dit vraagt van jou dus ook een externe focus: je weet welke data waar te vinden is (of bent bereid om dat uit te zoeken). Ook als die niet onder beheer van de gemeente valt.

Je gaat actief aan de slag met de verschillende databehoeften die leven binnen het programma mobiliteitstransitie. Jij verzamelt de data-vragen, maakt een handige ordening, vraagt door waar nog onduidelijkheden zitten en bespreekt de technische haalbaarheid met collega’s van de afdeling Informatievoorziening. Zo groei je in jouw rol en word je vanuit het programma een vraagbaak voor datavraagstukken.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. Aantoonbare ervaring in het mobiliteit domein (cq verkeer domein) - De kandidaat kan overtuigend bewijs aanleveren dat hij/zij een business functie in het mobiliteit domein heeft gehad Referentie vereist
 2. Aantoonbare ervaring met datamanagement - De kandidaat kan overtuigend bewijs aanleveren dat hij/zij een datamanagement functie heeft gehad. En daarbij specifiek gericht op GEO-informatiemanagement. Referentie vereist

Wensen:

 • Data vaardigheden - Het vakgebied van datamanagement is nog volop in ontwikkeling. Geef een toelichting in maximaal 200 woorden welke vaardigheden u bezit om data gedreven sturing in Amersfoort op de kaart te zetten
 • Werk- en denkniveau - De kandidaat werkt samen in divers team van strategen, adviseurs en projectleiders. Dit vraagt zowel een abstract denkvermogen als een praktische vertaling van beleid naar uitvoering. Geen een toelichting in maximaal 200 woorden hoe u deze vertaling maakt
 • Beheersing van relevante ICT-tools - De kandidaat beheerst de relevante ICT-tools welke in het ruimtelijke domein worden gebruikt. GIS-systemen, SQL, digital twins en Python hebben weinig geheimen voor u. Geef een toelichting van maximaal 200 woorden welke relevante ICT-tools u beheerst en waar en hoe u deze heeft toegepast
 • Interview - Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. In de beoordeling van het interview zullen wij vooral letten op de volgende onderdelen: U heeft een open en geinteresseerde houding, hoe complex ook de opgave welke aan u wordt voorgeschoteld U heeft een 'erop af' mentaliteit, ook als u tegenstand ervaart binnen of buiten de organisatie U bent een teamspeler

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Amersfoort

Je kunt reageren tot

25.06.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Utrecht
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • 5 - 10 jaar
 • 10 jaar of meer
 • Projectbasis
 • Interim
 • 32 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op