Directieadviseur/secretaris van het MT

Functie omschrijving

Je adviseert de directie op zowel inhoud als proces en organisatie van activiteiten. Je draagt bij aan/organiseert (mede) verbinding tussen verschillende onderdelen van het VNG Concern (beleid, uitvoering en informatie) en de daarbij behorende mensen. Van jou wordt verwacht dat je het geheel van en de samenhang tussen ontwikkelingen overziet en de directie en het MT daarover pro-actief adviseert en ondersteunt. Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte ondersteuning bij de uitvoering van processen die betrekking hebben op de beraadslagingen en besluitvorming in het MT, de totstandkoming van jaarplannen en jaarverslagen. Je vult de rol tijdelijk in en maakt kwartier voor de te werven vaste medewerker.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

• Je adviseert gevraagd en ongevraagd de directie en het MT omtrent te nemen acties en organiseert deze waar nodig; • Je ondersteunt de directie in algemene zin bij prioritering en bewaking van voortgang; • Je coördineert de totstandkoming van de agenda’s van het MT van VNG Realisatie en het MT Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), organiseert de MT-vergaderingen, werksessies e.d. en draagt zorg voor de verslaglegging (door een secretaresse) en de opvolging van besluiten en afspraken; • Je ondersteunt de directie en het MT van VNG Realisatie bij de uitvoering van strategische en tactische processen (totstandkoming jaarplannen en jaarverslagen, ontwikkeling van de organisatie, bewaking voortgang van processen); • Je draagt ten behoeve van de directie zorg voor het (laten) opstellen van annotaties, notities en correspondentie of stelt deze zelf op aan de hand van globale aanwijzingen met betrekking tot de inhoud en je verzorgt de informatievoorziening hierover richting MT, organisatie, andere onderdelen binnen het concern en externe betrokkenen; • Je fungeert als voorportaal voor stukken voor de directie (wat kan rechtstreeks door, wat is voor een ander gremium, welke actie dient te worden ondernomen, etc. en voorziet stukken van annotaties); • Je volgt voor de directie en het MT van VNG Realisatie relevante ontwikkelingen binnen het VNG concern en rapporteert en adviseert daarover aan directie en MT; • Je bewaakt in overleg met de directie lopende dossiers (signaleren, rappelleren en afhandeling); • Je draagt zorg voor de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van brainstormsessies, werksessies (‘heisessies’) e.d. en bewaakt de follow-up daarvan.

Resultaat van de opdracht Resultaat van de opdracht is tijdelijke invulling van deze rol als kwartiermaker waarbij je de rol vorm en inhoud geeft richting vaste invulling na ongeveer 6 maanden.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. Afgeronde HBO-opleiding in de richting bestuurskunde of politicologie of aanverwant;
  2. • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau;
  3. • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als directieadviseur in overheidsorganisaties op het niveau van directie en MT;
  • Ervaring met het inhoudelijk voorbereiden van brainstormsessies en werksessies (heisessies) voor managementteams
  • Aantoonbare ervaring met de totstandkoming van jaarplannen en jaarverslagen (aantoonbaar in cv en/of motivatiebrief)
  • Aantoonbaar ervaring met de bewaking van de voortgang van processen en advisering over prioritering (aantoonbaar in cv en/of motivatiebrief)
  • Aantoonbaar ervaring met het zelfstandig opstellen van annotaties, notities en correspondentie voor en namens de directie (aantoonbaar in cv en/of motivatiebrief)

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

21.10.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op