Duurzaamheidscoach maatschappelijk vastgoed

Functie omschrijving

Uitvoering ontzorgingsprogramma Het streven van het ontzorgingsprogramma is om in de periode 2021 t/m 2023 in per provincie ongeveer 100 kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te ontzorgen en begeleiden bij hun verduurzamingsopgave. Ook zijn aspecten als vraagbundeling (en daarmee kostenreductie) en het delen van opgedane regionale kennis en ervaring van belang.

De provincies mogen grotendeels zelf bepalen hoe ze invulling geven aan het programma.

Wat houdt het coachtraject (deze opdracht) in?

Grofweg zijn er twee hoofddoelen/taken:

 1. Informeren en enthousiasmeren: de instellingen die binnen de criteria van het programma vallen moeten op het programma gewezen worden (actieve benadering), uitleg krijgen en enthousiast gemaakt worden voor deelname.
 2. Inventariseren: om de verdere aanpak te kunnen bepalen hebben we een goed beeld nodig van het aantal en type instellingen dat mee gaat doen. Het gaat hierbij zowel om het aantal vastgoed eigenaren als het aantal en type pand(en) dat de vastgoedeigenaar inbrengt. Ook willen we een goed beeld krijgen van de ontzorgingsbehoefte van de eigenaren; mede bepalend hiervoor is de situatie/staat waar het pand zich nu in bevindt (nulmeting). Start de instelling bij het prille begin of heeft het al meerdere maatregelen getroffen? Wat is het huidige energiegebruik? En wat is de financiele en/of bestuurlijke situatie? Deze opdracht omvat de volgende doelgroepen:
 • Culturele anbi's (wanneer zij geen cultureel erfgoed status hebben). Hiervoor is het nog niet zeker om welke organisaties het exact gaat.
 • Sportbedrijven (geen sportverenigingen).
 • Eerstelijnszorg en langdurige zorg.
 • Onderwijsinstellingen (deels).
 • Dorpshuizen (nog niet zeker).

Naar verwachting (grove schatting) gaat het om het benaderen van ca 100 instellingen.

Rapportage en verantwoording De coach houdt per instelling een eenvoudig dossier bij en denkt met de opdrachtgever mee over het opstellen van formats hiervoor, en ook voor verslaglegging, monitoring en rapportage richting de opdrachtgever. Goede verslaglegging is van belang voor de overdracht naar de adviseurs voor de verantwoording richting RVO.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Wij achten de volgende eigenschappen, kennis en ervaring noodzakelijk (of wenselijk) voor het goed uitvoeren van de opdracht:

 • Aantoonbare ervaring, kennis en affiniteit met/van het werken met/voor organisaties in de eerder genoemde doelgroepen;
 • Binding met de regio (provincie Groningen, Noord Nederland);
 • Communcicatief vaardig, is in staat om de instellingen aan te zetten tot verduurzmaing van het vastgoed en heeft kennis van gedrag en denkwijzen van de doelgroep ten aanzien van verduurzaming;
 • Enige kennis hebben van verduurzamingstechnieken en financieringsmogelijkheden om, bijvoorbeeld, een eerste indruk te kunnen geven van de te treffen maatregelen en de instelling te helpen bij haar overwegingen.
 • Je bent onafhankelijk. Dit betekent dat je zelf niet betrokken wordt in het vervolg (advies-/facilitatortraject), geen directe banden hebt met leveranciers en geen vergoedingen ontvangt van leveranciers voor het aandragen van klanten.
 • Opgedane kennis, ervaring en data (professioneel) te rapporteren aan de provincie en het landelijk kennis- en informatieplatform verduurzamen maatschappelijk vastgoed.
 1. MBO+/HBO werk-/denkniveau opgedaan door het afronden van een opleiding op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, energietransitie, klimaat en milieukunde
 2. - Ervaring in het samenwerken met eigenaren en beheerders van maatschappelijk vastgoed (besturen, facilitair medewerkers, vrijwilligers) - Goede verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden - Affiniteit met/enige technische kennis van verduurzamingsmaatregelen voor (maatschappelijk) vastgoed.
 • Aantoonbare werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie
 • Affiniteit met/enige kennis van financieringsmogelijkheden voor maatschappelijke instellingen
 • Enige kennis van het opstellen van een business-cases voor verduurzaming van maatschappelijk.
 • Enige kennis van doen van aanbestedingen voor verduurzamingsmaatregelen.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

22.06.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op