Erfgoedmanager

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Als programmamanager Erfgoed ben je het extern gezicht van de uitvoerende erfgoeddiensten van de gemeente Zutphen, maar ook in de regio. De onderzoekers, restauratoren, adviseurs, vrijwilligers en dienstverleners op het gebied van Monumentenzorg, Archeologie en het Regionaal Archief Zutphen werken samen met de Stichting Musea Zutphen aan het behouden van de bijzondere regionale erfgoedcollecties.

Dit ga je doen

In 2023 liggen er een aantal kerntaken die prioriteit hebben.

  • Allereerst ga je aan de slag met de organisatie van het regionaal Hanzejaar 2023. Jouw voorganger heeft hiervoor een projectplan achtergelaten en het netwerk staat te springen om met jou aan de slag te gaan. De realisatie van het Historisch Informatiepunt ‘de Hanzeaat’ in de Bourgonjetoren staat hierin centraal. De voorbereiding voor het themajaar 2024 zet je ook in gang;
  • Daarnaast ga je verder met het organiseren van de openstelling van onze erfgoedlocaties.
  • Je gaat aan de slag om de samenwerking met educatie, onderwijspartners en universiteiten te verduurzamen en bestendigen met concrete en meerjarige afspraken;
  • Je geeft verder vorm aan het Erfgoedcentrum als centraal platform voor erfgoed in Zutphen en zorgt voor meer centrale afspraken met de partners en organisatoren van de erfgoedevenementen in de gemeente
  • 2023 is het jaar waarin door een collega gewerkt wordt aan een nieuwe erfgoednota. Je geeft vanuit jouw functie input aan de verankering en vernieuwing van ons vernieuwende brede erfgoedbeleid (Archief, archeologie, monumentenzorg en de zorg voor de gemeentelijke cultuurhistorische collectie). Je bent daarbij de schakel naar de externe partners voor jouw collega beleidsmedewerker en de beleidsuitvoerders;
  • 2023 is ook het jaar waarin de rol en functie van het Erfgoedcentrum wordt herijkt. De nog op te stellen erfgoednota vormt hiervoor het kader. Jij geeft daar samen met de senior beleidsmedewerker de belangrijkste input aan vanuit de gemeente.

Jouw werkplek

De programmamanager Erfgoed is organisatorisch ondergebracht bij het team Regionaal Archief. Het team Regionaal Archief is gehuisvest in de Spiegelstraat en bestaat, inclusief de teamleider, uit 8 medewerkers. De vier erfgoedpartners bestaan gezamenlijk uit 22,5 fte vaste medewerkers en worden ondersteund door een kleine 150 vrijwilligers.Verantwoordelijkheden:

Het Erfgoedcentrum Zutphen staat voor de gezamenlijke uitvoering en communicatieprogramma voor erfgoed in de gemeente Zutphen. Je stapt op de rijdende trein van het uitvoeringsprogramma 2020/2023 met daarin zeer diverse projecten. Je bent verantwoordelijk voor de inzet van de beschikbare financiële middelen en voor het verwerven van externe middelen via subsidies en fondsen.

Daarnaast denk je mee en heb je inbreng in het tot stand brengen van het nieuwe erfgoedbeleid en de rol die het Erfgoedcentrum daarin moet gaan vervullen vanaf 2024. De

Wie ben jij

Je hebt een afgeronde academische opleiding waarbij gemeentelijke ervaring en kennis en ervaring op het terrein van erfgoed een pré zijn. Dat geldt ook voor binding met Zutphen. Je bent een verbinder pur sang. Jij kan makkelijk vertrouwen geven aan je netwerkpartners en de vrijwilligers. Je beseft dat jouw aandacht voor collega’s, vrijwilligers en partners belangrijk is om doelen te bereiken. Je bent gul maar staat daarbij wel stevig in je schoenen, je bent communicatief vaardig, kunt dus goed samenwerken. Je bent een vriendelijk en resultaatgericht persoon.

Wat kan jij

Je bent organisatorisch sterk waarbij ervaring met projectmatig werken gewenst is. Je bent communicatief (mondeling en schriftelijk) sterk en een gesprekspartner op niveau. Je bent een snelle schakelaar, je springt gemakkelijk van het ene abstractieniveau naar het andere. Je ben een toegankelijk persoon en kan luisteren en bent niet te beroerd om, wanneer nodig, de handen uit de mouwen te steken. Je kan overtuigen en snel beslissingen maken waarbij je zorgt dat jouw team zich hierin gehoord voelt. Je kunt vooral onze plannen en ideeën (laten) uitwerken tot het gewenste, meetbare resultaat binnen de gestelde kaders en kunt hiervan een aantal aansprekende voorbeelden voorleggen. Verder ben je een netwerker pur sang.Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. Je hebt een academische opleiding afgerond
  2. Je hebt een brede interesse en bij voorkeur ervaring met de diverse erfgoedterreinen en,Je bent in bezit van een VOG of deze kan bij gunning opgevraagd worden.

Je kunt reageren tot

09.02.2023

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op