Gids Jeugd

Functie Omschrijving

De taken zijn gericht op het verlenen van kortdurende jeugdhulp en het doorverwijzen naar andere voorzieningen en tweedelijns jeugdhulp waar nodig. Het uitgangspunt in je werk is dat kinderen en gezinnen zoveel mogelijk vanuit eigen kracht problemen oplossen en hierbij ondersteun je hen waar nodig. Je werkt conform de werkwijze van de Dronter Koers. De Dronter Koers is de benaming van de werkwijze in het sociaal domein van de gemeente Dronten. Deze werkwijze stoelt op 5 wijknetwerken waarin de zogenaamde “gidsen” en andere professionals in het sociaal domein met elkaar samenwerken. Als gids ben je een procesregisseur en volg je of de ingezette hulp het beoogde effect heeft. Als het nodig is, kun je (opnieuw) ingrijpen. Je maakt binnen deze functie een verbinding tussen de leefwereld school, thuis en vrije tijd. Meer informatie over de Dronter Koers is te vinden op onze website.

Taken
 • Analyseren van de vraag van kinderen, hun ouders en andere belanghebbenden. Daarbij heb je altijd aandacht voor de veiligheid van het kind;
 • Informatie verstrekking, advisering, consultatie (zowel aan ouders, kinderen als aan professionals, bijvoorbeeld school, maatschappelijke partners, zorgaanbieders en huisarts);
 • Het bieden van kortdurende ondersteuning (gemiddeld vijf keer) door middel van gesprekken of andere vormen van hulpverlening met kinderen en het systeem;
 • Het geven van pedagogische adviezen;
 • Het in samenspraak met betrokkenen zo nodig komen tot een passend hulpverleningsaanbod, waarbij helder wordt welke ondersteuning zal worden ingezet en met welk doel;
 • Het afstemmen met partners in het sociale domein;
 • Het verwerken van informatie in het registratiesysteem en het bewaken en bijhouden van deze informatie;
 • Regiefunctie op het proces (opstellen routeplan, zorgen voor een adequate uitvoering van de afspraken door álle betrokken partijen, evalueren van de resultaten uit het routeplan. Indien nodig schaal je op de juiste manier op).
Eisen:
 • Kandidaat heeft op cv aantoonbaar een afgeronde Hbo-opleiding
 • Kandidaat heeft op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar als jeugdhulpverlener
 • Kandidaat is SKJ geregistreerd

  2 posities:
 • Nr.1: 1-10-2022 t/m 31-12-2022 voor 36 uur
 • Nr 2: 1-10-2022 t/m 31-12-2022 voor 24-36 uur

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Op cv aantoonbaar een afgeronde Hbo-opleiding
 2. Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar als jeugdhulpverlener
 3. SKJ geregistreerd

Je kunt reageren tot

03.10.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op