Groen-/Cultuurtechnisch werkvoorbereider/adviseur

Functie omschrijving

De functie betreft het adviseren en voorbereiden van groen- en civiele werkzaamheden van ontwerp- tot uitvoeringsfase met het zwaartepunt op groen.De kandidaat is verantwoordelijk voor de groen/cultuurtechnische voorbereiding van werken/projecten in de openbare ruimte. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Team groen van het ingenieursbureau.

In de projecten regisseert en coördineert de kandidaat als rechterhand van de projectleider, samen met collega’s van andere diverse vakinhoudelijke expertises, alle voorbereidende werkzaamheden. Dit betreft de aanleg van nieuw areaal, renovaties en onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast wordt de kandidaat ook ingezet als adviseur op het gebied van groen in (civiele) projecten.
De kandidaat coördineert het toetsen van plannen t.b.v. de openbare buitenruimte in verschillende fases, opdrachten aan ontwerp- c.q. ingenieursbureaus voor het opstellen van onderzoeken, bestekken en tekeningen. Tevens toetst hij/zij ook alle inhoudelijke producten op de groen- en cultuurtechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad. De kandidaat begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma’s van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid. Daarnaast worden door het projectteam zelf ook diverse werkzaamheden voorbereid en draagt de kandidaat zorg voor de realisatie van (besteks-)tekeningen en werkomschrijvingen/RAW bestekken en de aanbesteding daarvan. De kandidaat verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines binnen gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdiensten Noordzeekanaal Gebied en Noord-Holland Noord.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Binnen het team wordt aan een veelvoud van plannen gelijktijdig gewerkt, dit vereist een flexibele instelling. Vakinhoudelijke (groen) expertise is handig, maar geen vereiste. Van de kandidaat wordt verwacht basis kennis te hebben van groen. En bereid te zijn zich hier verder in te verdiepen.
Deeltaken en korte uitwerking toetsen van en adviseren bij ontwerpen, bestekken en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid ten aanzien van de groen inrichting in diverse (civiele) projecten; uitzetten van toetsen van de producten gemaakt door interne en externe partijen, verzamelen van toets resultaten en (laten) verwerken toets resultaten; opstellen van programma’s van eisen, plannen van aanpak en risicoanalyses; het maken van bestekstekeningen, bestekken en werkomschrijvingen; samenstellen van shapes uit het beheerprogramma Gisib; verzorgen van technische/vakinhoudelijke advisering met financiële consequenties aan projectleider; coördineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen; aanvragen van vergunningen (keurontheffing, omgevingsvergunning, wet natuurbescherming etc.); deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger; tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GROTICK-aspecten); het uitvoeren van flora en fauna inventarisaties op basis van de wet natuurbescherming inclusief de rapportage daarvan; het toetsen van ontwerpen aan de wet natuurbescherming inclusief de advisering daarvan.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
 1. minimaal een afgeronde MBO opleiding richting Cultuur- of Groentechniek. En aantoonbaar minimaal HBO-werk- en denkniveau.
 2. aantoonbaar ervaring met voorbereiden en/of geven van advies op groen- en cultuurtechnische opdrachten in projecten in de buitenruimte.
 3. Certificaten: Indien niet in bezit moet de kandidaat binnen 9 maanden na start van de opdracht in bezit zijn van een geldig certificaat Wet natuurbeschermingswet, niveau 3 ruimtelijke ontwikkeling en/of Wet natuurbescherming, niveau 3 bestendig beheer.
Wensen:
 • beschikt over een afgeronde MBO-opleiding Cultuur- of Groentechniek.
 • En heeft aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau;
 • heeft relevante ervaring met voorbereiden en/of geven van advies op groen- en cultuurtechnische opdrachten; heeft ervaring met projectmatig werken; gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).
 • een pré als hij/zij aan één of meerdere van de hieronder genoemde aspecten voldoet:kennis van RAW systematiek, RAW beeldsystematiek, RAW raamcontracten , UAV en UAV-GC; ervaring heeft met opstellen van bestekken; aantoonbaar kennis en ervaring heeft met de wet natuurbescherming en het uitvoeren/opstellen van flora en fauna inventarisaties; in het bezit is van een geldig certificaat Wet natuurbeschermingswet, niveau 3 ruimtelijke ontwikkeling en/of Wet natuurbescherming, niveau 3 bestendig beheer; in het bezit is van een geldig ETT certificaat; in het bezit is van geldig certificaat Flora- en fauna controleur of inspecteur.
 • aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met projecten binnen een middelgrote of grote gemeentelijke organisatie (minimaal 100.000 inwoners).
 • aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met voorbereiden en/of geven van advies op groen- en cultuurtechnische opdrachten in projecten in de buitenruimte.
 • Ervaring heeft met het (samen-)werken met diverse in- en externe partijen (Hoogheemraadschap, Omgevingsdienst, ingenieursbureau, ontwerpbureau, bewoners en belangenorganisaties.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

10.12.2023

Contactpersoon

Administratie

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Noord-Holland
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • Projectbasis
 • 36 uur of meer
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op