Grondbankbeheerder

Functie omschrijving

De grondbank heeft als hoofddoel om de grondstromen binnen de gemeente optimaal te reguleren onder de juiste (milieutechnische en juridische) condities. Zij werkt voor het overgrote deel voor interne klanten. Op de locaties Krijgsman en Escapade zijn gecertificeerde depots ingericht waar de gemeente groenafval, bagger, grond en veegvuil mag innemen. In eigen beheer kunnen specifieke grondmengsels samengesteld worden die weer hergebruikt worden in onze gemeente. Tevens wordt het gronddepot voor Aalsmeer (Kudelstaart) beheerd en worden grondstromen voor de projecten geregisseerd. Naast financiële voordelen levert de Grondbank een meerwaarde op het gebied van de duurzaamheid en in de uitvoering van de Milieuwetgeving, waardoor de kans op milieudelicten beperkt wordt. Tenslotte wordt op deze manier wordt ook duurzaam invulling gegeven aan haar circulaire doelstelling. Naast een fysieke grondbank, bestaat er ook de virtuele grondbank. Grondstromen welke in planmatig in beeld zijn tussen de projecten en werken kunnen zodanig aan elkaar worden gekoppeld, dat gronduitwisseling rechtstreeks kan plaatsvinden waarmee zowel afzender als ontvanger hiervan de voordelen hebben.

 • Je stuurt de bedrijfsvoering van de Grondbank aan. De (meerjarige) planning van grondstromen uit projecten en werken in relatie tot de begroting/budgetten. Je neemt daarin een proactieve rol t.a.v. kansen en mogelijke risico’s. Je neemt de aanbevelingen die uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren zijn gekomen actief ter hand.
 • Je begeleidt de 4 directe medewerkers van de Grondbank en houdt frequent afstemming met de adviseur Grondbank over de bedrijfsvoering en organisatie.
 • Je stelt offertes op voor projectmanagers (op verzoek) intern/extern. En je toetst interne aanvragen.
 • Je fungeert als sparringspartner en achtervang voor de specialist bodem- en bouwstoffen bij milieuonderzoeken ten behoeve van projecten in de openbare ruimte, van kleine rioolvervangingen en renovaties in het openbaar groen tot bouw- en sloopprojecten, reconstructies van de openbare ruimte en saneringen).
 • Je onderhoud een goede relatie met het bevoegd gezag.
 • Je volgt ontwikkelingen van wet- en regelgeving op het vakgebied en weet deze ook in de praktijk toe te passen.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Je hebt minimaal een afgeronde bachelor HBO opleiding in de richting van een Milieutechnologie & Milieu hygiëne of Milieukunde.
 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Specialist Bodem en Bouwstoffen en/of Bodemadviseur en/of Bodeminspecteur binnen een gemeente of Omgevingsdienst in de afgelopen 8 jaar.
 3. Je hebt kennis van en werkervaring met veiligheidsvoorschriften o.g.v. verontreinigde grond, baggerspecie en bouwstoffen én CROW-publicatie 400. minimaal 2 jaar werkervaring met veiligheidsvoorschriften o.g.v. verontreinigde grond, baggerspecie en bouwstoffen én CROW-publicatie 400 in de afgelopen 5 jaar. (dit aangevuld met certificaten)
 4. Je hebt kennis van en werkervaring met relevante wet- en regelgeving, onderzoeksnormen, protocollen, BRL’en én Bis Nazca. minimaal 2 jaar werkervaring met relevante wet- en regelgeving, onderzoeksnormen, protocollen, BRL’en én Bis Nazca in de afgelopen 5 jaar
 • Je hebt werkervaring met de regionale bodemkwaliteitskaart. minimaal 1 jaar werkervaring met de regionale bodemkwaliteitskaart (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad) in de afgelopen 3 jaar

Competenties Als Grondbankbeheerder beschik je over de volgende competenties:

 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Betrouwbaar
 • Analytisch vermogen
 • Onafhankelijkheid
 • Accuratesse/zorgvuldigheid
 • Samenwerken

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

24.10.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op