Grondzaken jurist

Functie omschrijving

Het cluster Grondzaken (team Vastgoed, Grondzaken en Civiele Projecten) adviseert over grond bij ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. opstellen van anterieure overeenkomsten, samenwerkings- intentie en vaststellingsovereenkomsten). Wij hebben als gemeente Land van Cuijk een ambitieus woningbouwprogramma en daarmee een grote projectenvoorraad. Ook zien we de ontwikkelingen uit de markt (derden) toenemen. Dit leidt tot een flinke toename van verzoeken voor het opstellen van anterieure overeenkomsten voor kleine maar ook grote uitdagende projecten. Het gaat hierbij om projecten van ontwikkelaars variërend in grootte van 10 tot meer dan 100 woningen. Specifieke taken: - Je stelt anterieure overeenkomsten op voor met name woningbouwprojecten. Hierbij borg je, in nauwe samenwerking met het projectteam en de projectleider, op correcte wijze en in afstemming met contractpartijen alle financiële en juridische risico’s; - Je adviseert op het gebied van complexe (binnenstedelijke) grondruilen, hebt kennis van landmeetkundige, kadastrale en notariële aangelegenheden en bent in staat om dergelijke, vaak opvolgende, transacties helder en correct op te stellen, te begeleiden en gefaseerd af te werken. Je bent bekend met de risico’s van bodemverontreiniging, asbest en flora- en fauna en kunt hierop anticiperen; - Je stelt collegevoorstellen op en adviseert het bestuur met betrekking tot complexe juridische (privaatrechtelijke) vraagstukken op het gebied van anterieure overeenkomsten, gebiedsontwikkeling, vastgoedtransacties en aan- en verkoop-, ontwikkelings- en onderhandelingsstrategieën.Competenties: - Je bent op de hoogte van de fiscale aspecten die spelen bij voornoemde grondtransacties (o.a. BTW, Overdrachtsbelasting , BCF etc) en spreek je de taal van het notariaat; - Je bent op de hoogte van het Didam-arrest en hebt ervaring met publicaties hieromtrent; - Je kunt BV-structuren analyseren en fileren tot tekeningsbevoegde personen en hiermee de aansprakelijkheid binnen projecten borgen; - Je hebt kennis van de onderdelen mbt Grondexploitatie zoals opgenomen in de Wro en het Bro (en straks in de Omgevingswet).

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

  Wensen:
  • Kandidaatomschrijving: Kandidaat omschrijving: Je beschikt minimaal over een HBO (rechten) werk- en denkniveau Je bent bekend met het vakgebied en hebt daar minimaal 5-10 jaar ervaring mee Is in staat snel zijn rol te pakken in een nieuwe omgeving. Is een teamspeler; zoekt de afstemming met zijn omgeving.

  Je kunt reageren tot

  19.12.2022

  Contactpersoon

  Administratie

  Benieuwd?

  Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

  Neem contact op