Implementatie manager regionale pilots werkgebied Werk & Inkomen-, Schulden- en Inburgeringsdomein

Functie omschrijving

Binnen het programma VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) zijn een drietal ‘productgroepen’ ontworpen en gerealiseerd. Het betreft: ▪ Een gegevensstandaard (gegevensset profielen werkzoekenden, vacatures en procesgegevens); ▪ Een technische uitwisselingsvoorziening en een ▪ Afsprakenstelsel (met aansluitvoorwaarden, uitgangspunten en privacy aspecten) Deze componenten moeten er toe leiden dat meer mensen aan werk worden geholpen door de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te verbeteren. Dat is de gezamenlijke ambitie van ketenpartners op de arbeidsmarkt, zoals gemeenten en VNG, UWV, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegnheid, re-integratie- en uitzendbureaus. Om te zorgen voor een goed werkende arbeidsmarkt waarin zo veel mogelijk mensen, met een kleine en met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen participeren door middel van betaald, beschut of vrijwilligerswerk te kunnen doen. De inbreng bestaat onder andere uit deelname aan de werkgroep Pilots VUM, interne afstemming binnen de VNG, het verzamelen van inbreng vanuit de VNG, het vertegenwoordigen van gemeenten plus advisering van de deelnemers aan het programma. Resultaat van de opdracht - Advisering en realisatie van de implementatie van het VUM – stelsel in de pilotregio’s. Er zijn op dit moment 5 pilot regio’s gedefinieerd waar de onderdelen van het VUM stelsel worden beproefd. Je bent samen met de projectleider VUM pilots verantwoordelijk voor aansluiting van de pilot-initiatieven op het VUM stelsel. - Samenstelling en realisatie ‘tool-kit’ pilots VUM Voor de ondersteuning aan pilot regio’s ontwikkelen we diverse instrumenten (zoals een handreiking, een afsprakenstelsel, en andere documenten). Van de implementatiemanager regionale pilots verwachten we inhoudelijke en collegiale bijdragen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden Governance informatievoorziening WISI-domein De implementatiemanager heeft als taak om de betrokkenen binnen de VNG zelf te ondersteunen met kennis en ervaring maar ook te klankborden met betrokken ketenpartijen in het WISI-domein / VUM programma. De inbreng bestaat onder andere uit het ondersteunen bij de beproeving van de VUM componenten in de regionale pilots, waar zowel gemeenten, UWV als andere samenwerkingspartners actief zijn. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarnaast het verzamelen van de resultaten uit de pilots, waardoor het VUM programma noodzakelijke of gewenste wijzigingen kan aanbrengen. Adviseren over samenhang Je ondersteunt bij de ontwikkeling van integrale strategische visievorming en de beleidsontwikkeling ten aanzien van dienstverleningsconcepten, architectuur- en procesprincipes, informatievoorzieningen en gegevens-uitwisseling in de overheidsketens en met private partijen met betrekking tot WISI-domein problematiek. Daarnaast adviseer je over een landelijke implementatiestrategie. Verbinden van initiatieven Je zet je in voor het verbinden van relevante trajecten op inhoud, onderlinge impact en integraliteit met de trajecten waarop je zelf actief betrokken bent en in adviseert. Een speciale rol is hierbij voorbehouden aan het programma UM/W, Uitwissel Mechanisme Werk voor gemeenten. Gemeenten die niet rechtstreeks kunnen aansluiten op het VUM stelsel via hun ICT-leverancier wordt daarbij de mogelijkheid geboden een (tijdelijk) alternatief te gebruiken. De samenwerking tussen VUM en UM/W is heel direct en vindt onder andere plaats door regulier overleg en gezamenlijke benadering van gemeenten.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

• Een afgeronde WO-opleiding op het snijvlak van business en ICT, bij voorkeur in Bestuurskunde, Bestuurlijke Informatiekunde of Technische Bedrijfskunde; • Minimaal 5 jaar ervaring op WO werk- en denkniveau; • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een multi-stakeholder omgeving, in de rol van adviseur of implementatie consultant / manager bij het invoeren van nieuwe informatie / software systemen, in combinatie met bedrijfsvoeringseffecten; • Minimaal 5 jaar ervaring met vraagstukken rondom data en informatie technologie in overheidsdienstverlening.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

24.10.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op