Information Engineer

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. In overleg met je team wordt er op ons kantoor de Brug in Apeldoorn gewerkt of vanuit huis. Om even je zinnen te verzetten kan je op kantoor met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld: Het team PDOK is op zoek naar een Information engineer. Wat is PDOK? Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is hét dataplatform van Nederland dat geodata beschikbaar stelt aan iedereen die hier gebruik van wil maken. De geodata is actueel en betrouwbaar en komt van verschillende externe en interne bronnen (overheidspartijen). PDOK stelt deze geodata door middel van verschillende webservices en API’s (o.a. WFS, WMS, WMTS, RESTful), downloads en applicaties beschikbaar. Afnemers van PDOK-services zijn onder andere: Funda, Atlasvandeleefomgeving, Rijkswaterstaat. De PDOK-diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen beschikbaar. Bij data kan men denken aan topografische data, luchtfoto’s, gebouwen, wegen, statische data en meer soorten data. Gebruikers van de data en diensten van PDOK zijn bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, analisten die research doen maar in veel gevallen ook Software Engineers die bijvoorbeeld op basis van webservices en API’s toepassingen maken voor mobiele telefoons, websites of viewers. Via webservices en API's kan men data projecteren als kaart maar ook downloaden of specifieke bevragingen doen. PDOK heeft als belangrijke taak dat de data snel door middel van webservices en API’s beschikbaar kan worden gesteld, een goede performance kennen en een hoge beschikbaarheid hebben. Voorbeelden van toepassingen van externe gebruikers zijn bijvoorbeeld van VanAnaarBeter of bijvoorbeeld de website van de Atlas van de leefomgeving waar men kan zien waar met drones gevlogen mag worden. Meer informatie over PDOK is ook te vinden op onze website (https://pdok.nl) zoals bijvoorbeeld onze nieuwspagina waar we nieuwe data en functionaliteiten communiceren. Wat doen we bij PDOK? Transitie naar de Cloud en standaardisatie: PDOK heeft impact! De afgelopen jaren is PDOK gegroeid van 580 miljoen requests in 2013 naar meer dan 20 miljard requests in 2021. Verwacht wordt dat het jaarlijkse gebruik in de komende jaren verder stijgt. Om deze groei aan te kunnen zijn we continue bezig met het optimaliseren van de infrastructuur. Een belangrijkste stap die we aan het zetten zijn, is de stap richting de Cloud. Dit is aan de ene kant nodig om onze dienstverlening te kunnen waarborgen, anderzijds een hele mooie uitdaging om ons platform en onze standaarden te vernieuwen. Daarnaast kun je denken aan het inrichten van nieuwe componenten/datasets of optimaliseren van bestaande componenten/datasets. Automatisering en standaardisatie dataverwerking, webservices en API’s: Om het inrichten van data via webservices en API’s te optimaliseren wordt er veel aandacht besteed aan het verder standaardiseren van aanleveringen en publicaties. Hiermee willen we het ontsluiten van nieuwe data vereenvoudigen, versnellen en naar de buitenwereld op een eenduidige manier ontsluiten.

Verantwoordelijkheden:

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Participeren in een SCRUM team, met bijbehorende verantwoordelijkheden. Waarbij jij samen met de Product Owner, overige teamleden en gebruikers spart over een gedegen oplossing;
 • Uitwerken van userstories in samenwerking met de Product Owner;
 • Opstellen van requirements naar aanleiding van een changeverzoek;
 • Analyseren van door PDOK te ontsluiten data (via o.a. webservices en/of API’s);
 • Zorg dragen voor documentatie van de voorgestelde wijzigingen;
 • Meedenken en uitwerken nieuwe standaarden en technieken;
 • Meedenken en uitwerken functionaliteiten als webservices, API’s en applicaties (zoals viewers);
 • Meedenken in optimalisatie van processen;
 • Oplossen incidenten en onderhouden bestaande oplossingen in samenwerking met de ontwikkelaars.


Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken
 2. U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Als u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria
 3. Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger
 4. Minimaal 3 jaar ervaring met informatie analyses
 5. Minimaal 3 jaar ervaring in een gelijksoortige rol (Informatie Analist, Business Analist, Functioneel Ontwerper, e.d.)
 6. Aantoonbare ervaring met de Agile methodiek
 7. Hands on ervaring met GIS software en GIS data
 8. Ervaring met OGC standaarden (WMS, WFS, e.d.) en Geo Basisregistraties
 9. Affiniteit met software ontwikkeltools en documentatie tools (GIT)
 10. Ervaring binnen grote en complexe organisaties
 11. Taalniveau Nederlands minimaal B2
 12. Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

14.08.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op