Inhuur twee (2) Projectondersteuners

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Binnen de afdeling PPIM (projecten, programma’s en interim-management) werken ruim 20 projectleiders/projectmanagers dag in dag uit aan zo’n 200 projecten. Met professionele ondersteuning van 15 projectondersteuners. Een ontwikkelmanager zorgt voor een adequate invulling van de opdracht gevende rol. Tien programmamanagers trekken de voor Apeldoorn strategische programma’s. Een tiental organisatieadviseurs (waarvan een aantal ook interimmanager) ondersteunen met advies en management op de stappen die Apeldoorn zet. Planners, secretaresses, een bedrijfsvoerder, het Expertisecentrum en collega’s en manager, ondersteunen met hun expertise al dit dagelijkse werk. Totaal zijn we met zo’n 75 collega’s.

Voor de ondersteuning op alle gebieden van het project is de afdeling PPIM op zoek naar twee (2) Projectondersteuners.Verantwoordelijkheden:

Dit ga je doen

Als projectondersteuner ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning op alle gebieden van het project. Naast de administratieve ondersteuning van de projectleider en de projectgroep lever je, als rechterhand van de projectleider, in voorkomende gevallen een bredere inzet in het project. Voorbeelden zijn ruimtelijke projecten binnen het programma Energietransitie, het realiseren van woningbouw in de stad, de organisatie van vluchtelingenopvang, en het ontwikkelen van bedrijventerreinen of verschillende herontwikkelingslocaties.

Concreet betekent dit dat jij:

  • ervoor zorgt dat de voorbereiding, organisatie, verslaglegging en afhandeling van projectvergaderingen en bijeenkomsten op tactisch niveau (bijv. stuurgroepen, landelijke netwerken etc.) plaatsvindt.
  • het gevoel hebt bij de omgeving waarin het project zich begeeft
  • in staat bent het overzicht van je werk te behouden
  • de kansen en bedreigingen voor het project signaleert
  • proactief bent
  • het verbetervoorstellen aan de projectleider doet om de gang van zaken positief te beïnvloeden


Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. De kandidaat heeft een afgerond mbo-4 opleiding en/ of HBO werk en denkniveau op het gebied van bedrijfsadministratie, secretarieel of managementassistent
  2. De kandidaat dient te voldoen aan de functie-eisen die gesteld zijn in het functieprofiel onder verantwoordelijkheden
  3. De kandidaat dient binnen 6 weken na aanvang werkzaamheden een VOG te overleggen
  4. De inschrijver mag maximaal 2 kandidaten aanbieden. Voor elke kandidaat die aangeboden wordt dient een aparte inschrijving te worden gedaan.

Je kunt reageren tot

04.12.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op