Interim afdelingsmanager Ondersteuning & Zorg

Functie Omschrijving

Als (afdelings-)manager bij de gemeente Hengelo geef je op inspirerende en motiverende wijze leiding aan de 4 teams die onder jouw afdeling vallen. Je geeft leiding aan de organisatieontwikkeling en daarmee het mogelijk maken van het transformatieplan.
Je stuurt op strategisch niveau het geheel van samenhangende projecten, processen en activiteiten aan om de doelstellingen van de gemeente Hengelo te realiseren. Je zorgt voor strategische, integrale en inhoudelijke afstemming.

Je opereert als "een spin in het web" tussen het bestuur (wethouders), directie, organisatie en de samenleving. Je bent verantwoordelijk voor de rapportages naar het bestuur en directie, je voedt en doet de voorbereiding van besluitvormingstrajecten richting gemeenteraad en college. De belangrijkste opgave van de afdelingsmanager is om de komende jaren uitvoering te geven aan het transformatieplan sociaal.

Daarnaast ben je als geen ander op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende rol van de lokale overheid. Jij zorgt ervoor dat externe ontwikkeling in het brede speelveld van het sociaal domein gematched worden op onze strategische ambities en vertaald worden naar de interne organisatie. Uiteraard doe je dit vanuit een integrale blik en verbind je de opgaven van het sociale domein met alle andere strategische opgaven waar wij als stad voor staan.

Je werkt hierbij vanuit de sturingsfilosofie van ‘Hengelo’s werken’ en helpt dit verder vorm te geven. De besturingsfilosofie van onze organisatie is gebaseerd op de zogenaamde ‘omgekeerde piramide’: hier staat de medewerker in zijn/haar kracht en heeft hij/zij vrijheid om als professional te handelen, binnen de heldere koers en kaders vanuit het CMT. Je zet in op cultuurverandering. De filosofie van Hengelo’s Werken is niet zozeer een realiteit, als wel een (harde) ontwikkelambitie in dat verband.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. Een aantoonbare HBO opleiding.
  2. Aantoonbare ervaring als leidinggevende binnen het sociaal domein bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar.
  3. Aantoonbare ervaring in het kader van organisatieontwikkeling in de afgelopen 3 jaar.
  4. Ervaring met het aansturen van een team in de afgelopen 3 jaar.

  • Op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende rol van de lokale overheid.

Je kunt reageren tot

02.10.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op