Gouda

Interim coördinator binnenstadseconomie

Functie omschrijving

We bereiden ons voor op een nieuwe visie op de detailhandel in combinatie met een visie op de binnenstad

Hierin geven we o.a. richting aan de gewenste omvang van het kernwinkelgebied en kansen voor vestiging van nieuwe functies (bijvoorbeeld wanneer actie wordt ondernomen op de aanpak van zgn. ‘scheefwerkers’ op bedrijventerreinen). Je verkent dit in overleg met collega’s uit het team economie en ruimte.

Op dit moment loopt een uitvraag voor een onderliggend (stadsbreed) dpo-onderzoek en voert Strabo een onderzoek uit naar het economisch functioneren van de binnenstad

We hebben behoefte aan een analyse van de onderzoeksresultaten en een advies over te nemen vervolgstappen. Daarnaast voer je met Stichting Ongehinderd het project de MKB Toegankelijke Route uit waarbij je samen met ondernemers kijkt hoe de binnenstad toegankelijker kan worden ingericht. Verder ben je verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van het horecaconvenant dat de gemeente met KHN heeft afgesloten. Daarbij ligt de focus met name op de uitvoering van een subsidieregeling voor elektrische terraskussens.

Op basis van een herbezinning op het centrummanagement willen we nieuwe functieprofielen opstellen voor de functie van centrummanager en beleidsadviseur binnenstad

Hier lever je een bijdrage aan. Daarnaast zal gedurende de opdracht ambtelijke en bestuurlijke advisering plaatsvinden op lopende dossiers die de binnenstad raken (o.a. Zero Emissie Zone, parkeerbeleid) en ruimtelijke vraagstukken en vergunningverlening. Ook vindt regelmatig overleg plaats met de ondernemersorganisatie voor de binnenstad, SBG en de verantwoordelijke bestuurder.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. We zoeken iemand die op basis van voldoende ervaring en expertise kan bijdragen aan bovengenoemde uitdagingen. Iemand die vanuit gemeentelijk perspectief in staat is om de belangen van de ondernemers de gewenste plaats en aandacht te geven. Aantoonbare affiniteit in het samenwerken met stakeholders in een binnenstad is daarbij een pré.

 2. Wat heb je in huis?

  • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring
  • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied
  • Je hebt een hbo- of academisch denk- en werkniveau
  • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden en kunt praktische vraagstukken in de stad vertalen naar mondelinge adviezen en memo’s voor collega’s en bestuurders
  • Je bent praktisch ingesteld, doortastend en resultaatgericht, je rondt zaken af
  • Je bent een stevige persoonlijkheid, kunt strategisch en analytisch denken en relativeren als dit nodig is

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Gouda

Je kunt reageren tot

01.08.2024

Contactpersoon

Robot

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op