Utrecht

Interim manager

Functie omschrijving

Wie zijn wij

Het IPO ondersteunt de provincies, BIJ12 is onderdeel van de vereniging en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer en ontwikkeling van gezamenlijke informatiesystemen
 • Stikstof en Natura 2000

Wat ga je doen

BIJ12 zoekt een interimmanager. De aanleiding hiervoor is dat de afgelopen jaren de taken van BIJ12 zijn verzwaard en toegenomen. Dit heeft geresulteerd in versterking van de capaciteit en budget van BIJ12. Het betekent echter ook:

 • Dat de omvang van alle units is toegenomen.
 • Dat de taken van de unitmanagers zijn verzwaard, waardoor de werkdruk op MT-niveau is toegenomen.
 • Enkele nieuwe taken aan units zijn toegevoegd waarvan nader moet worden onderzocht hoe deze het beste kunnen worden belegd.
 • Om de huidige werkdruk te verlagen zoeken we een interimmanager die tijdelijk enkele taken kan overnemen van de huidige unitmanagers. Het gaat hierbij onder meer om:
  • Aansturing van onder meerdere uitvoeringstaken die deels ook verder worden ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn:
   • Uitwerking van de ondersteuning van de provincies voor de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet en de verdere uitwerking van taken op het gebied van de ondersteuning van de provincies op de gebieden van het Besluit Registratie Ondergrond en Richtlijn Overstromingsrisico’s.
  • Aansturing van de digitale doorontwikkeling van informatieproducten voor Externe Veiligheid
  • Voorbereiding van een programma voor natuurmonitoring
  • Aansturing van het team Informatievoorziening (IV)
  • Bijdragen aan de verantwoording van Bij 12 onder andere op het gebied van subsidies.

Werkzaamheden

Als interimmanager bij BIJ12 verbind jij mensen, kennis en expertise met elkaar. Je ondersteunt het huidige MT en de unitmanagers met het tijdelijk overnemen van taken, zodat de taken binnen het MT van BIJ12 beter kunnen worden verdeeld.

Concreet betekent dit dat jij:

 • Je flexibel op kunt stellen wat betreft de verdeling van taken binnen het MT.
 • In staat bent om strategisch te adviseren over de opgaven voor BIJ12 en een bijdrage kan leveren aan de uitvoering van de opdrachten.
 • Je in staat bent om de opdrachten en opgaven binnen BIJ12 en met het IPO-Bureau in Den Haag met elkaar te verbinden.
 • Zorgt voor een goede samenwerking met de units binnen BIJ12 en het MT-IPO-bureau voor het optimaliseren en implementeren van werkprocessen.
 • Heldere (werk- en resultaat) afspraken maakt over de tijdelijke werkzaamheden, waar nodig prioriteiten stelt en verwachtingen managet.
 • Een relatienetwerk onderhoudt met de provincies.
 • Zorgt voor een optimale inzet van mensen en middelen op basis van het beschikbare budget en hierover rapporteert.

Daarnaast, als lid van het MT:

 • Ontwikkel je samen met de directeur en je collega MT-leden (van BIJ12 en IPO-bureau) de strategische koers van BIJ12 en IPO vereniging.
 • Werk je optimaal samen met de andere MT-leden aan het leveren van een goede kwaliteit van dienstverlening door BIJ12.
 • Leg je verantwoording af voor de ontwikkelrichting van je eigen unit en sta je open voor de input van je collega MT-leden.

Functie-eisen

 • Minimaal wo-werk- en denkniveau.
 • Minimaal vijf jaar ervaring in een leidinggevende rol in een complexe, bestuurlijke en veranderlijke omgeving, waarvan ten minste twee jaar ervaring met bestuurlijke en strategische advisering.
 • Aantoonbare ervaring met en een grote passie voor het inrichten, aansturen en leidinggeven in een veranderende organisatie.
 • Kennis en ervaring met het werken met enerzijds beleidsontwikkeling en anderszijds met informatievoorziening, en (natuur-)monitoring
 • Aantoonbare ervaring met financiële beheersing van programma’s en projecten.
 • Aantoonbare ervaring met het opstellen en borgen van kwalitatieve en kwantitatieve management rapportages voor directie en stakeholders.
 • Bij de vereniging IPO werken we voor onze leden, de provincies. Het is dus een pré als je begrijpt hoe de overheid in het algemeen en de bestuurslaag provincies in het bijzonder werkt. Daarvoor is het een vereiste dat je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, dat je de politiek-bestuurlijke context waarin onze leden opereren doorhebt en daarmee in je functioneren rekening houdt.

Aantal uur per week

32-36 uur

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. Kandidaat beschikt over wo-werk- en denkniveau (voorkeur richting bestuurskunde)
 2. Minimaal 3 jaar ervaring in een leidinggevende rol in een complexe, bestuurlijke en veranderlijke omgeving
 3. Aantoonbare ervaring met het inrichten, aansturen en leidinggeven in een veranderende organisatie
 4. Aantoonbare ervaring met financiële beheersing van programma’s en projecten
 5. Aantoonbare ervaring met het opstellen en borgen van kwalitatieve en kwantitatieve management rapportages voor directie en stakeholders

Wensen:

 • Aantoonbare managementervaring bij een provincie
 • Aantoonbare werkervaring in een leidinggevende rol in een complexe, bestuurlijke en veranderlijke omgeving
 • Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke en strategische advisering
 • Aantoonbare werkervaring met verandermanagement op inhoud en proces
 • - Resultaatgericht - Klantgerichtheid - Initiatiefrijk - Samenwerker - Verbinder - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • - Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. - Adviesvaardigheden - Oordeelsvorming - Overtuigingskracht - Aantoonbare leidinggevende ervaring als een (interim) manager bij een (semi) overheidsorganisatie - Vaardig in het bevorderen van samenwerking binnen teams - Ervaring met overheidsfinanciën en verantwoordingsrapportages. - Aantoonbare ervaring met het inrichten, aansturen en leidinggeven in een veranderende organisatie. - Ervaring met bestuurlijke en strategische advisering.
 • - Afgerond wo opleiding op het gebied van bestuurskunde - Aantoonbare ervaring met financiële beheersing van programma’s en projecten. - Aantoonbare ervaring met het opstellen en borgen van kwalitatieve en kwantitatieve management rapportages voor directie en stakeholders. - een pré als je begrijpt hoe de overheid in het algemeen en de bestuurslaag provincies in het bijzonder werkt

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Utrecht

Je kunt reageren tot

15.06.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Utrecht
 • Projectbasis
 • Interim
 • 32 uur
 • 36 uur of meer
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op