Interim ontwikkelmanager Personeelsen salarisadministratie (PSA)

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

De personeels- en salarisadministratie (PSA) van gemeente Berkelland is onderdeel van team HR. De PSA verwerkt de salarisadministratie voor zo’n 1300 medewerkers. Als interim ontwikkelmanager van de PSA werk je vanuit een visie op doelmatige en efficiënte werkprocessen aan een verbeterproces. Daarnaast zorg je voor het opstarten van een aanbestedingsproces salaris- en personeelsmanagementsysteem door het opstellen van een programma van eisen. Dit doe je met het team, maar ook met de interne en externe klanten van de PSA. Je wint informatie in over verschillende leveranciers en op basis van je bevindingen en je expertise kom je met een advies over de verschillende opties. Het is dus van belang dat je kennis heb van salarissystemen.

In deze opdracht gaat het ook om het verder verbeteren van de onderlinge samenwerking, het invoeren van eenduidige werkwijzen, en een heldere taakomschrijving. Bijna vanzelfsprekend gaat het ook om de verbetering van onderlinge communicatie en het geven en ontvangen van feedback. Het doel is dat de medewerkers van de PSA als onderdeel van team HR, dit straks op eigen kracht kunnen en vervolgens zelf kunnen werken aan (door)ontwikkeling. Het team heeft hierbij behoefte aan concrete interventies in het dagelijkse werk en niet aan ‘heidagen’ e.d.

Je kunt goed in processen denken en je hebt ervaring en inzicht in bedrijfsvoeringsprocessen. Jouw bijdrage levert innovatie en ontwikkeling op, zowel voor de medewerker als voor het proces. Je bent in staat te coachen en daar waar dat nodig is keuzes te maken.Verantwoordelijkheden:

Na een korte inventarisatie maakt de opdrachtnemer medio mei 2023 een overzicht van de stand van zaken ten aanzien van samenwerking, rolduidelijkheid, werkdruk in het team en een voorgenomen plan van aanpak. De opdrachtnemer bespreekt dit in een gezamenlijk overleg met de concernopdrachtgever, de spelverdeler en de HR-adviseur.

Deze groep bespreekt vervolgens één keer per drie weken de voortgang of tussenrapportage.

Eind juli 2023 levert de opdrachtnemer een tussen- of eindrapportage in, met adviezen over hoe we de ontwikkeling borgen in het team.Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. Werkervaring: Minimaal 5 jaar werkervaring als salarisadministrateur en minimaal 5 jaar ervaring als (interim) leidinggevende
  2. Opleiding: Minimaal HBO

Je kunt reageren tot

26.03.2023

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op