Hoofddorp

Interim teammanager Vastgoed

Functie omschrijving

Interim opdracht teammanager Vastgoed:

Management
 • Dagelijkse aansturing van het team Vastgoedzaken (22 fte);
 • Zorgdragen voor overzicht en prioritering en daarmee het maken van keuzes in de hoeveelheid opgaven;
 • Samen met andere MT leden besluiten nemen over de strategische opgaven van de gemeente, meedenken en adviseren over bedrijfvoeringsvraagstukken.
 • Samen met de clustermanager en portefeuillemanager als gesprekspartner fungeren voor directie, portefeuillehouder vastgoed en het bestuur als geheel;
 • Adviseren en ondersteunen op bestuurlijk en politiek gevoelige dossiers en thema’s die betrekking hebben op het werkveld vastgoed;
 • Doorontwikkelen van de bestaande beleidskaders;
 • Sturen op en afhandelen van overige bestuurlijke afspraken
Veranderopgave
 • De ontwikkeling van team Vastgoed naar meer strategisch portefeuillebeheer;
 • Doorontwikkelen van diversen rapportages en bedrijfvoeringsprocessen;
 • Doorontwikkelen van team technisch beheer;
 • Opleiden en inwerken van diversen nieuwe collega’s;
 • Inkoop van onderhoud optimaliseren;
 • Verdere ontwikkeling van de monitoring van de inkomsten en uitgaven onderhoudsvoorziening en overige begrotingsposten;
 • Een aantal medewerkers is specifiek belast met onderwijshuisvesting. In de tweede helft van 2024 wordt besloten of dit een vakgroep binnen team Vastgoedzaken blijft of een zelfstandig team van circa 6 fte. In beide gevallen is er een sterke relatie met de werkzaamheden van team Vastgoedzaken en zal er een implementatietraject moeten worden doorlopen;
 • We hebben de verduurzamingsopgave globaal in beeld voor de hele portefeuille; Hiervoor dient een programmatische aanpak te worden opgesteld en de uitvoering te worden opgestart;
Borgen
 • Aanscherpen primaire werkprocessen om het databeheer op orde te brengen en te houden;
 • Het doorlopen van een cultuurtraject gericht op het leveren van bijdragen, waarde dialogen en eigenaarschap;
 • Het aantrekken van kandidaten voor de vacante vacatures inclusief die van teammanager;
 • Beschikbaar zijn voor ondersteuning/coaching/begeleiding van de nieuwe teammanager voor verdere implementatie.
Aanvullende informatie
 • maximaal 1 aanbieding per leverancier;
 • op deze opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van gemeente Haarlemmermeer van toepassing;
 • modelovereenkomst van opdracht en de Integriteitsverklaring externen zijn van toepassing;
 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw.
Kandidaatomschrijving
 • een kandidaat die bekwaam en enthousiast is om voornoemde interim opdracht te vervullen en die fulltime beschikbaar is op de gewenste startdatum;
 • academisch werk en denkniveau;
 • kennis van en ervaring met strategisch vastgoedmanagement binnen een gemeente;
 • kennis van en ervaring met adviseren van directie en bestuur;
 • in staat is om een veranderproces aan te sturen en dit ook echt door te zetten;
 • die een uitdagende leeromgeving creëert en de ontwikkeling van medewerkers stimuleert;
 • die ervaring met weerstand heeft en dit weet om te zetten in positieve energie.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. Opleiding - Op CV aantoonbaar academisch werk- en denkniveau met een relevante studierichting (bijvoorbeeld financieel, juridisch, vastgoed). Bewijsmiddelen zoals diploma’s minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan het geplande interview aanleveren op straffe van uitsluiting
 2. Werkervaring vakgebied - Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van strategisch vastgoedmanagement binnen de overheid, bij een grote gemeente (minimaal 150.000 inwoners).
 3. Minimaal 2 jaar ervaring met de beleidsvelden die verantwoordelijk zijn voor de formulering van de huisvestingsbehoefte (sport, welzijn, cultuur, recreatie, onderwijs).
 4. Werkervaring gemeente - Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar met en verantwoordelijk voor het professionaliseren van gemeentelijke vastgoedorganisatie vanuit een lijnmanagersrol voor minimaal 15 fte. . Referentie vereist

Wensen:

 • Motivatiebrief - Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Uit de motivatiebrief blijkt minimaal op welke wijze de kandidaat aan een vergelijkbare opgave heeft gewerkt. Hoe heb je invulling gegeven aan het bouwen van een hecht team en de zegkracht hiervan in de organisatie? Hoe heb je vormgegeven aan thema’s als bijvoorbeeld verduurzaming, kostprijsdekkende huur, ontwikkeling technisch beheer en transparante financiële verantwoording? De motivatiebrief mag uit maximaal 1000 woorden bestaan
 • Ervaring met Haarlemmermeer - Geef in een korte omschrijving aan wat de mate van bekendheid is met - en wat er leeft in de gemeente Haarlemmermeer of een vergelijkbare gemeente qua grootte (minimaal 150.000 inwoners) en samenstelling (kernen). Geef eveneens aan op welke wijze je al ervaring opgedaan hebt met ambtelijke organisaties en/of de politiek van de gemeente Haarlemmermeer of vergelijkbare organisaties
 • Interview - Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een maximaal 3 partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria:• Je bent flexibel en stressbestendig en functioneert goed onder druk• Je bent een goede netwerker en hebt een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit• De getoonde motivatie voor de opdracht. Gezien de opgave waar het team voor staat wordt bij het interview gelet op de persoonlijke klik, de uitstraling, doortastendheid, communicatieve vaardigheden en natuurlijke autoriteit van de kandidaat

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Hoofddorp

Je kunt reageren tot

15.06.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Noord-Holland
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • 5 - 10 jaar
 • 10 jaar of meer
 • Projectbasis
 • Interim
 • 32 uur
 • 36 uur of meer
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op