Bladel

Jeugd- en gezinswerker Lokale Ondersteuningsteams

Functie omschrijving

CJG+ De Kempen

CJG+ De Kempen valt, als onderdeel van Maatschappelijke Dienstverlening, onder de Samenwerking Kempengemeenten en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet voor de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk.

Teams

Er zijn drie verschillende teams; Toegang, Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) en Kempenteam Jeugd (KTJ) welke ondersteund worden door een Staf Jeugdhulp. Samen zorgen zij voor alle ondersteuning binnen het vrijwillig kader van de jeugdwet; van intake tot risicovolle, complexe zaken en van opvoedondersteuning tot een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming, altijd gericht op aanvulling van de eigen mogelijkheden van inwoners.

Verantwoordelijkheden

Als Jeugd- en gezinswerkers binnen het Lokale Ondersteuningsteam (LOT) geef je mede uitvoering aan het primair proces. Jouw taak daarin is om op basis van de gestelde doelen, samen met jeugdige en/of ouders te werken aan de ontwikkeling zodat ze op eigen kracht met vertrouwen verder kunnen. Daarnaast hebben we een actieve rol in de samenwerking tussen Jeugdhulp en Onderwijs, waarbij we vroegtijdig en vooral met behulp van opvoedondersteuning kinderen en hun ouders snel weer op weg helpen.

Takenpakket

De ondersteuningsvragen die binnen jouw takenpakket vallen zijn zeer divers en uitdagend. Enerzijds is er de verscheidenheid aan vragen en doelen waar je binnen de gezinnen aan werkt, meestal gericht op opvoedondersteuning, maar altijd met een systeemgerichte blik op zoek naar wat het gezin (en met het eigen netwerk) zelf kan organiseren. Samen met het team zorgen we ervoor dat we de juiste expertise kunnen inzetten vanuit ons team. Anderzijds zijn er aanvullende taken die we vanuit het LOT kunnen uitvoeren zoals het geven van voorlichting of training, individuele begeleiding voor het kind, het toe leiden naar specialistische jeugdzorg en het voeren van casusregie samen met ouders.

Samenwerking

Bij situaties van directe onveiligheid volg je de meldcode en stel je waar nodig samen met het gezin, hun netwerk en betrokken professionals een veiligheidsplan op. De samenwerking op scholen, om vanuit die positie snel kunnen anticiperen op vragen van leerkrachten, ouders of leerlingen krijgt een steeds duidelijkere plek in ons werk. In alle gevallen heb je actief contact met het netwerk, zoals de jongerenwerkers, verwijzers, Veilig Thuis, WMO, Sociaal Raadslieden, Schuldhulpverlening etc. Je bouwt aan je netwerk en onderhoudt je contacten, zodat als de situatie dit vraagt, je snel met de juiste personen weet te schakelen.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. We zoeken jou, als je:

  ⦁ In het bezit bent van een afgeronde HBO-opleiding, bv SPH, Pedagogiek.

  ⦁ SKJ geregistreerd bent.

  ⦁ Minimaal twee jaar ervaring hebt in het werken met gezinnen met opvoed- en opgroeivragen.

  ⦁ Geschoold bent in systeem- en netwerkgericht werken en werken met competentie verhogende strategieën (een must).

  ⦁ Je bekend bent met het maken van een risico-taxatie en het opstellen van een veiligheidsplan (een pré).

 2. Om snel aan de slag te gaan met je taken binnen het LOT, verwachten we van jou. :

  ⦁ Een brede deskundigheid en een breed handelingsrepertoire;

  ⦁ Kennis van pedagogiek en opvoeding- en gedragsproblemen en -stoornissen en;

  ⦁ De sociale kaart en kennis van relevante wet- en regelgeving;

  ⦁ Het centraal kunnen zetten van de jeugdige/het gezin en hun vraag.

  ⦁ Het daarbij kunnen overbruggen van belangentegenstellingen. Je overziet het grotere geheel en ziet de verschillende belangen en verantwoordelijkheden op verschillende niveaus.

  ⦁ een gezonde balans tussen ‘in verbinding zijn’ met de ander en je ‘professionele afstand’.

  ⦁ Doelgericht kunnen werken met het vermogen om zorgvuldig en kernachtig te rapporteren.

 3. ‘Wie je bent, maakt wat je kunt bereiken… !!’

 4. ..en daarom zoeken we vooral ook iemand die..:

  .. geen problemen ziet, maar uitdagingen en kansen..

  .. die flexibel is en niet bang voor complexe problematiek..

  .. vanuit verbinding wil bouwen, maar slagvaardig is als dat de situatie vraagt..

  .. dus snel kan schakelen, maar die ook kan vertragen als de situatie dat vraagt.

  .. doordacht te werk gaat èn niet bang is om fouten te maken..

  .. kritisch durft te zijn naar de ander, maar ook kan lachen met de blunder van zichzelf

  .. durft uit te gaan van de positieve intentie van de ander..

  .. goed kan luisteren, maar ook hoort wat er niet gezegd wordt..

  .. iemand die zichzelf graag ontwikkelt, maar vooral ook samen mee wil bouwen aan

  een mooiere jeugdzorg.

  .. misschien nog wel meer mooie eigenschappen bezit, die ons helpen om samen iets

  moois te bouwen!

 5. Nieuwsgierig geworden!? ..of herken jij je in deze vacature èn wil jij je graag samen met ons inzetten voor elke dag een steeds mooiere jeugd(hulp) in de Kempen?

 6. Dan gaan wij graag in gesprek met jou!

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Bladel

Je kunt reageren tot

17.06.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Noord-Brabant
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • 5 - 10 jaar
 • 10 jaar of meer
 • Projectbasis
 • Interim
 • 24 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op