Junior beleidsadviseur Sociaal Domein

Functie omschrijving

Maatschappelijke Ontwikkeling is het cluster waar beleid op het brede sociale domein tot stand komt, van kop tot staart, van jong tot oud. Alle sociale beleidsvelden vallen onder dit cluster, van werken tot recreëren, van bijstand tot WMO, van re-integratie tot volksgezondheid en van jeugd tot cultuur. Beleid is hierbij geen statische aangelegenheid, maar een continu proces waarin het samenspel met de omgeving erg belangrijk is.

Voor dit cluster zijn we op zoek naar een Junior Beleidsadviseur Sociaal Domein.

De werkzaamheden zijn als volgt:
Mee adviseren op Sociaal Domein vanuit het perspectief van de (kwetsbare) inwoner
Bijdragen aan de transformatie sociaal domein mede op basis van co-creatie
Ondersteunen monitoring ondersteuningsarrangementen
Ondersteunen bij de monitoring op basis van effecten, maatschappelijk rendement
Bijdragen aan het subsidie proces: zelfstandig vaststellen en verlenen van de subsidies
Inzet op de WMO terreinen: beschermd wonen, maatschappelijke opvang, huiselijk geweld en kindermishandeling, ontwikkeling algemene voorziening, toezicht WMO.

Waar rekenen wij op?


Afgeronde WO opleiding;
Kennis van Verseon en Excel;
Recente ervaring met het schrijven van beleid op het gebied van het sociaal domein van gemeenten;
Ervaring met het verstrekken en vaststellen van subsidies.

Bedrijfsprofiel

www.zuidprofs.nl
ZuidProfs bemiddelt specialisten bij de overheid. Voor gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden bemiddelen wij specialisten voor tijdelijke en structurele inzet.

Waar kun jij op rekenen?

Je kunt rekenen op een mooie tijdelijke opdracht of een vaste baan bij ZuidProfs of bij één van onze opdrachtgevers. Een passend salaris en leuke collega's!

Categorie

Sociaal Maatschappelijk

Locatie

Midden van het land

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

© ZuidProfs 2019
OTYS Recruiting Technology PXL Communicatie