Amsterdam

Juridisch planologisch medewerker HO T92309

Functie omschrijving

Opdrachtomschrijving

Als strategisch adviseur omgevingsrecht (juridisch planoloog) ben je betrokken in de projectteams van de gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam voor de advisering op het vakgebied Omgevingsrecht.

Je verzorgt de strategische juridisch planologische advisering op stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten en andere projecten gerelateerd aan een goede, gezonde leefomgeving. Dit doe je op basis van de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht. Je werkt met het projectteam en verzorgt tevens het bestuurlijke traject van de juridisch planologische producten. Daarnaast lever je een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet en alle daarbij komende werkzaamheden voor Amsterdam.

Werkzaamheden

Is verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals bestemmingsplannen en MER;

Redigeert planregels en toelichtingen en verzorgt het overleg en beantwoording;

Stelt adviezen voor de bestuurscommissies en stelt college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten op voor bestemmingsplannen en besluiten van vaststelling hogere waarden;

Is verantwoordelijk voor het opstellen van wijzigingen omgevingsplan en de planprocedures en functioneert als projectleider, ook voor milieueffectrapportages;

Adviseert over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op;

Adviseert collega’s, projectorganisatie en bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten;

Volgt de landelijke ontwikkeling op het gebied van omgevingsrecht, waardoor de jurist ook actuele kennis heeft van de komende Omgevingswet en aanverwante milieuwetgeving alsmede relevante jurisprudentie;

Werkt projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;

Verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur;

Oplossingen bieden voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders;

Een actieve rol in het uitdragen van kennis op het juridisch vlak, waaronder jurisprudentie.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het zelfstandig opstellen, redigeren van planregels en toelichting van bestemmingsplannen
 2. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder in ieder geval genoemd moeten worden Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh
 3. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en bestuurlijke complexiteit , en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven)
 4. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau

Wensen:

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 8 jaar als juridisch planologisch adviseur c.q. projectleider bestemmingsplannen binnen gebiedsontwikkelingen/ontwikkellocaties en actualisaties in stedelijke gebieden inclusief advisering aan het bestuur
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis opgedaan van de Wro, Wabo en Awb en kennis van gemeentelijke verordeningen

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Amsterdam

Je kunt reageren tot

22.07.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Noord-Holland
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • 5 - 10 jaar
 • 10 jaar of meer
 • Projectbasis
 • Interim
 • 8 uur
 • 16 uur
 • 20 uur
 • 24 uur
 • 32 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op