Juridisch Planoloog

Functie Omschrijving

Wij zoeken een planoloog voor het stedelijk gebied én een planoloog met affiniteit voor het landelijk gebied.

Jouw werk
Bestemmingsplannen en ruimtelijke initiatieven. Het gaat om het zo goed mogelijk benutten van onze openbare ruimte, maar hoe zorg je dat alles eerlijk en op de juiste manier in goede banen geleid wordt? Als juridisch planoloog kun jij het verschil maken door regels en ruimtelijke mogelijkheden met elkaar te verbinden.

Binnen de gemeente zijn diverse projecten in voorbereiding, in zowel het stedelijk als landelijk gebied, waarin uitdagende ruimtelijke vraagstukken opgenomen zijn. De stikstofproblematiek, de vormvrije m.e.r.-beoordeling en de dienstenrichtlijn zijn voorbeelden van ontwikkelingen die invloed hebben op het proces van ruimtelijke projecten.

Als Juridisch Planoloog ga jij aan de slag met de afhandeling van juridische zaken. Het takenpakket bestaat naast het opstellen en toetsen van bestemmingsplannen, uit planologisch juridische advisering bij ruimtelijke projecten en het begeleiden van initiatieven van derden. Daarbij gaat het om het begeleiden van grote en kleine particuliere initiatieven, zoals de herbestemming van agrarische locaties, splitsing van boerderijen en Rood voor Rood-woningen. Je verzorgt de intake van initiatieven, je begeleidt de planvorming en uiteindelijk de ruimtelijke procedure.

Vanzelfsprekend zorg jij voor afstemming tussen de verschillende betrokken partijen en belanghebbenden en stel je stukken op voor bestuurlijke besluitvorming. Ook stel je overeenkomsten op om afspraken vast te leggen, beantwoord je overlegreacties en zienswijzen en vertegenwoordig je de gemeente in beroepszaken bij de Raad van State.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. Een afgeronde HBO- of WO-opleiding en ervaring op het gebied van (juridische) planologie of ruimtelijke ordening
  2. Tenminste 5 jaar ervaring hebt met het toetsen én het opstellen van bestemmingsplannen, uitvoeren van planologische procedures en het organiseren van de bijbehorende inspraak
  3. Aantoonbaar adviesvaardigheden inzake benodigde participatie en/of (voor)overleg inclusief de bestuurlijke afstemming en besluitvorming

  • 3 jaar ervaring met de begeleiding van ontwikkelingen in het stedelijk gebied en of landelijk gebied, bij voorkeur opgedaan in de laatste 5 jaar, bij een andere gemeente in Overijssel
  • Op het cv een kort zelfgeschreven motivatie toegevoegd.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

22.05.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op