Rotterdam

Jurist Toezicht Handhaving

Functie omschrijving

De afdeling Integrale Veiligheid houdt zich bezig met vergunningen, handhaving, horeca en evenementen en veiligheid. De afdeling bestaat o.m. uit het Team Veiligheid en Crisisbeheersing en het team Toezicht en Handhaving. Veiligheid is een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid.

Zowel beleidsmatige als uitvoerende taken op het gebied van openbare orde en veiligheid worden uitgevoerd. Binnen de afdeling zijn o.m. de volgende taakvelden ondergebracht: integraal veiligheidsbeleid, openbare orde en veiligheid, crisismanagement en rampenbestrijding, horeca en evenementen (w.o. vergunningverlening, beleid, bestuursrechtelijke handhaving), toezicht en handhaving en vergunningverlening en handhaving.

Team Toezicht en Handhaving

Het team van Toezicht en Handhaving bestaat uit 54 medewerkers die er aan meewerken om Schiedam leefbaar en veilig te houden. Binnen het team Toezicht en Handhaving zijn twee interventieteams werkzaam. Het interventieteam ondermijning en het interventieteam woonoverlast. Het interventieteam woonoverlast is een pilot goed verhuurderschap gestart. Belangrijkste onderdeel hiervan is uitbreiding van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 (APV) met afdeling 10c: de verhuurdervergunning in de strijd tegen huurdersuitbuiting en slecht verhuurderschap. Er moet een beleidslijn gemaakt worden ten behoeve van de uitvoering van afdeling 10c van de APV. Verder moeten er aanwijzingsbesluiten en vergunningen gemaakt worden in dit kader. Tevens dienen de eventuele bezwaar- en beroepsprocedures die hieruit voortvloeien te worden behandeld.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kijkt mee met de wijze waarop deze nieuwe wet en regelgeving vorm krijgt. Samen met BZK wordt verder nagedacht over landelijke wetgeving in het kader van slecht verhuurderschap.

Voor bovengenoemde werkzaamheden zijn wij op zoek naar een jurist die aantoonbaar ervaring heeft in het bestuursrecht, met de Gemeentewet en met gemeentelijke verordeningen. Deze jurist dient daadkrachtig te zijn en niet bang om in het ‘grijze’ gebied te opereren.

Verder dien je zelfstandig, stressbestendig en flexibel te zijn.

Verder zoeken wij de ervaring en de bestuurlijke sensitiviteit om af te stemmen met de portefeuillehouder en/of het bestuur, uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, goede communicatieve vaardigheden en een groot probleemoplossend vermogen.

Waar rekenen wij op?

  • Aantal jaar gemeentelijke ervaring in een vergelijkbare functie als jurist handhaving
  • minimaal HBO, liefst WO juridische opleiding

Categorie

Juridische zaken

Locatie

Rotterdam

Publicatie datum

29.06.2020

Je kunt reageren tot

09.07.2020

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
  • Handhaving
  • Zuid-Holland
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op