Kwartiermaker implementatie Wet open overheid (Woo)

Functie Omschrijving

De Concernstaf zoekt een kwartiermaker voor de verder implementatie van de Wet open overheid in de Profiel Kwartiermaker implementatie Wet open overheid (Woo)/Woo-functionaris
De Wet open overheid gaat per 1 mei 2022 in werking en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nadruk bij de Woo ligt op de actieve openbaarmaking van informatie. Deze actieve openbaarmakingsplicht zal gefaseerd in werking treden. Er zullen meer stukken uit eigen beweging openbaar gemaakt moeten worden. Voor DOWR moet dit nader uitgewerkt in een plan van aanpak.

Ook verplicht de Woo om een contactpersoon te hebben aangewezen: dat ben jij! Je hebt contact met inwoners, ondernemers, journalisten, medewerkers en bestuur binnen de eigen Profiel kwartiermaker/Woo-functionaris
Er is gekozen om eerst met een kwartiermaker te starten. Er zijn namelijk nog verschillende implementatieacties in de komende periode uit te voeren. Ook moet gewerkt worden aan bewustwording over de veranderingen van de Woo en het werken onder de Woo.

De taken en werkzaamheden zijn:
 • actieve rol/aanpak implementatie Woo en als kwartiermaker nader opstellen en uitvoering geven aan een plan van aanpak voor implementatie van de Woo
 • coördinerend bij de behandeling van Woo-verzoeken. Zwaartepunt in Deventer als coördinator met verbinding andere collega’s/aanspreekpunten Raalte/Olst-Wijhe
 • beantwoorden van vragen over de (plek van) aanwezige en beschikbare (toegankelijke) informatie(bestanden), systemen en stromen binnen de organisatie
 • toezien op – of (juridische)ondersteuning bij het afhandelen van ingewikkelde of omvangrijke Woo-verzoeken door de verschillende afdelingen/teams
 • advisering (intern) en het doen van aanbevelingen richting management over de Woo en de uitvoering daarvan, met name over het al dan niet verstrekken van gevraagde informatie
 • advisering en beheer/onderhoud Woo-processen/standaarddocumenten
 • zorgdragen voor (actieve) communicatie over Woo: intern en extern (oa actualiteit website)
 • actieve rol bij vergroten bewustwording in de organisatie mbt openbare informatie
 • inzichtelijk maken managementinformatie, leveren monitoringsgegevens voor verantwoording taken via begrotingscyclus
 • doorvoeren verbeterpunten landelijk rekenkameronderzoek Wob (volgt, onderzoek loopt, Deventer actief meegedaan)

Kennis en vaardigheden
 • HBO werk en denkniveau 
 • op de hoogte zijn hoe en welke informatie openbaar moet worden
 • kennis van de systemen waarin informatie is opgenomen t.b.v. actieve en met name passieve openbaarmaking (e-Suite, SharePoint, vakapplicaties Drop/Plooi).
 • Juridische affiniteit
 • ervaring met en kennis over procedures, processen en systemen en het verbeteren hiervan

De functie is ingeschaald in schaal 10.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Minimaal 2 jaar werkervaring als Kwartiermaker in de afgelopen 5 jaar.

 • Kennis en ervaring met Wet open overheid (Woo).
 • Ervaring met implementatie van wetgeving/beleid. Dit komt duidelijk terug op het cv.
 • Kennis en ervaring met e-Suite, SharePoint, vakapplicaties Drop/Plooi.
 • Op het cv een zelfgeschreven motivatie toegevoegd.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

14.08.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op