Lead Consultant

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
Het Kadaster Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld Het team CIO-Office is op zoek naar een FCC implementatiespecialist. Het kadaster gebruikt voor projectsturing tooling van Fortes. Ook voor het ondersteunen van het nieuwe, bredere integrale veranderproces is besloten om deze tooling (FCC) in te zetten. De uitbreiding van de inzet van deze tool maakt dat er behoefte is aan tijdelijke ondersteuning voor de opzet van de nieuwe domeinen, de begeleiding van de nieuwe gebruikers en migratie / integratie van de bestaande omgeving naar de nieuwe omgeving. Opdrachtomschrijving Je bent bekend met de huidige inrichting van de Fortes tool (PTB) zoals deze bij het kadaster wordt gebruikt en tevens inhoudelijk de lead consultant voor het implementatie en migratie traject van de FCC opzet. Je bent de interface tussen alle betrokken partijen en stemt de inhoudelijke en procesmatige werkzaamheden af. Je draagt zorg voor de tijdige oplevering en bewaakt de kwaliteit daarvan. Belangrijkste technieken, methoden en tools Functioneel deskundig op zowel de Prince2 als SAFE implementatie van de Fortes tool (PTB en FCC) Bekend met de Agile/SAFE methode

Verantwoordelijkheden:

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Functionele en technische eisen vanuit de procesbeschrijving realiseren in de FCC.
 • Lead consultant voor het FCC implementatie en PTB migratie traject
 • Bewaken van de functionele en technische samenhang van de te realiseren functionaliteit.
 • Ondersteunen van de portfoliomanagers bij het definiëren van de nieuwe processen.
 • Adviseren van Business, IT en Architectuur m.b.t. inrichtingskeuzes voor het integraal portfolioproces.

Taken

 • Begeleiden en opleiden van functioneel en technisch beheer van de FCC tool.
 • Opstellen van complexe rapportages
 • Ondersteunen van het data-science team bij het ontwikkelen van data-analyse mogelijkheden.


Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken
 2. U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria
 3. Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie
 4. Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger in de IT richting
 5. Minimaal 3 jaar ervaring met het begeleiden van (complexe) FCC implementatietrajecten
 6. Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter
 7. Minimaal 4 jaar ervaring binnen een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld
 8. Taalniveau Nederlands minimaal B2

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

03.07.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op