Leerplichtambtenaar (2)

Functie omschrijving

De Leerplichtambtenaar heeft als wettelijke en primaire kerntaak het recht op onderwijs van leerlingen en studenten te bewaken en erop toe te zien dat het leerrecht wordt gewaarborgd. De Leerplichtambtenaar geeft namens B&W uitvoering aan de Leerplichtwet en een gedeelte van de RMC wetgeving. De Leerplichtambtenaar werkt samen met de verschillende ketenpartners in het sociale domein en levert binnen deze context maatwerk op de verschillende dossiers. Werkzaamheden De functie van Leerplichtambtenaar richt zich op: - Toezicht en handhaving; - Regie, preventie, voorlichting en advies. De Leerplichtambtenaar heeft een eigen caseload en ziet erop toe dat leerplichtigen op school staan ingeschreven, behandelt ongeoorloofd verzuim en uitval, voert gesprekken met leerlingen, ouders en school en behandelt aanvragen inzake verlof, vervangende leerplicht en vrijstelling. De Leerplichtambtenaar is bevoegd te handhaven (BOA). Bij geconstateerde overtredingen maakt de Leerplichtambtenaar zo nodig proces-verbaal op en draagt zorg voor een sluitende dossieropbouw. Hierbij volgt de Leerplichtambtenaar de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De Leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de informatie t.a.v. zijn behandelingen in ERISA, vervaardigt voortgangs-/verantwoordingsrapportages over afgelegde bezoeken, overleggen en gesprekken.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. in het bezit van een erkende en afgeronde hbo-opleiding in een relevante richting zoals sociaal juridische dienstverlening of maatschappelijk werk.
  2. gedegen kennis van de relevante wet- en regelgeving, zoals de Leerplichtwet, RMC-wetgeving, wet op het primair- en voortgezet onderwijs.
  3. is in het bezit van een diploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar (domein Onderwijs), dat ten minste geldig is tot en met april 2022
  4. heeft bij voorkeur een opleiding afgerond in de richting van sociaal juridische dienstverlening of maatschappelijk werk.
  5. minimaal 3 jaar ervaring in de functie van Leerplichtambtenaar.
  6. ervaring als leerplichtambtenaar bij voorkeur opgedaan in een grootstedelijke omgeving

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

20.09.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op