Strawinskylaan, 59, 1077XW, AMSTERDAM

Manager/adviseur Zuidasdok

Functie omschrijving

Opdrachtomschrijving

De Directie Zuidas vervult de rol van ambtelijk opdrachtgever voor het programma Zuidasdok. Dit houdt in dat Zuidas toezicht houdt op de totstandkoming van het programma en daarbij ook de Amsterdamse belangen i.r.t. Zuidasdok behartigt. De Directie Zuidas coördineert de formulering van Amsterdamse standpunten, stemt af met de mede-opdrachtgevers (het Rijk, de Vervoer Regio Amsterdam (VRA) en Provincie Noord Holland) en vormt de verbindende schakel tussen Zuidasdok en het Amsterdamse bestuur. Daarnaast is Zuidas zowel gastheer als directe buurman van het project Zuidasdok. Zuidas heeft de coördinerende rol in de samenwerking met Zuidasdok, daar waar de Gebiedsontwikkeling Zuidas en diverse (Amsterdamse) projecten het programma Zuidasdok raken.

Werkzaamheden

 • Functioneert als raakvlakmanager en coördineert wijzigingsverzoeken en afstemming met Zuidasdok over meerdere raakvlakprojecten. Specifieke aandacht gaat o.a. uit naar het DokDakPark.
 • Bent vanuit het kernteam aanspreekpunt en inhoudelijk verbinder voor actuele inhoudelijke dossiers.
 • Neemt deel aan het gebruikersoverleg Zuidasdok en brengt het Amsterdamse belang in ten aanzien van de uitvoering van Zuidasdok (keuzes in fasering, bouwlogistiek, loopstromen).
 • Voert regulier overleg met (toekomstig) beheerders - GVB, VRA, V&OR, Waternet. Bewaakt beheerdersverklaringen en wijzigingen op verzoek van beheerders.
 • Neemt deel aan diverse overleggen op directieniveau, zoals het Directieoverleg Zuidasdok en onderhoudt regulier contact met de programmadirectie Zuidasdok.

De dossiers zijn divers van aard en de gevraagde inzet van het kernteam verschilt van procesmanagement om te komen tot besluiten, inhoudelijke advisering ten aanzien van de Amsterdamse standpuntbepaling, mediation tussen partijen, het behartigen van de Amsterdamse belangen tot en met het zorgvuldig vastleggen van afspraken. Omdat je diverse dossiers oppakt, ben je veelal op verschillende abstractieniveaus tegelijkertijd bezig.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 12 jaar ervaring als projectmanager van infrastructuur- en stationsprojecten, waarbij sprake is van meerdere interne en externe opdrachtgevers en een complexe bestuurlijke context
 2. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met het werken binnen de structuur van de programmaorganisatie Zuidasdok
 3. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar ervaring als raakvlakmanager van een complex infrastructuurproject
 4. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau

Wensen:

 • De aangeboden kandidaat is bekend met de belangen van de toekomstig beheerders van station Zuid, waaronder GVB en ProRail. Dit is zichtbaar omdat de kandidaat voor en met deze partijen heeft (samen)gewerkt
 • De aangeboden kandidaat kan schakelen op meerdere niveaus en waar nodig sta je stevig in je schoenen om op te kunnen schalen naar directeurenniveau. Je neemt hierin het voortouw en bent in staat om beslissingen te forceren. De aangeboden kandidaat draagt hiervoor in de motivatiebrief aan casus aan

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Strawinskylaan, 59, 1077XW, AMSTERDAM

Je kunt reageren tot

19.07.2024

Contactpersoon

Robot

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op