Medewerker Ruimte (Planbegeleider) (2x)

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De ruimte in Gelderland is beperkt. Niet alles kan zomaar. We moeten keuzes maken en continu belangen afwegen. Daar is lef voor nodig. Door met scherpe en afgewogen oplossingen te komen, realiseren we onze doelen. Dat doen we in samenhang en in samenwerking. Zo werken we aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Een Gaaf Gelderland voor en door Gelderlanders.

Het programma Ruimte en Landschap draagt vanuit haar brede blik en expertise actief bij aan het maken van deze integrale afwegingen. Hiervoor is onder andere een team van planbegeleiders aangesteld. Zij zorgen ervoor dat onze provinciale ambities en belangen doorwerken, onder meer in de plannen en visies van gemeenten. We hanteren hierbij een integrale aanpak – we maken de benodigde belangenafweging inzichtelijk en geven hierover advies – en streven zoveel mogelijk naar afstemming op regionaal niveau. Voor dit “hands-on” team zoeken wij versterking. Een planbegeleider die met de kaarten op tafel en door middel van het goede gesprek in de regio over concrete plannen en initiatieven, bijdraagt aan de ruimtelijke inrichting van Gaaf Gelderland!Verantwoordelijkheden:

Het doel van de planbegeleider is om de provinciale ambities en belangen door te laten werken in gemeentelijke plannen. Je overlegt met de regio en begeleidt gemeentelijke plannen en visies vanuit een provinciaal perspectief. Concreet betekent dit dat:

 • je al in een vroeg stadium in gesprek gaat met gemeenten, in een aan jou toegewezen regio, over hun ambities en ruimtelijke ontwikkelingen.

 • je meedenkt met gemeenten over deze ontwikkelingen in relatie tot bestaand provinciaal beleid en provinciale belangen.

 • je de plannen in de verschillende fasen beziet en de benodigde instrumenten inzet: advies (voorontwerp), zienswijze (ontwerp) en/of reactieve interventie (vastgesteld plan). Door zoveel mogelijk aan de voorkant te investeren en duidelijkheid te verschaffen over wat wel en niet mogelijk is, probeer je het gebruik van “zwaardere instrumenten” een uiterste noodgreep te laten zijn.

 • je staat voor dit gehele proces aan de lat en bent hier verantwoordelijk voor. Je kijkt vooral naar de mogelijkheden terwijl je tegelijkertijd helder communiceert wanneer iets niet mogelijk is. Je kijkt met een open blik naar de mogelijkheden om gezamenlijke ambities te verwezenlijken.

De Omgevingswet vraagt van ons dat we nog meer en beter gaan samenwerken met andere programma’s. Ook op dit terrein vragen we een actieve bijdrage van jou door mee te werken aan beleidsplannen van collega’s. In dit licht werken we bovendien aan de verdere professionalisering van kennis en kunde van ons team. Hierbij is het delen, maar vooral het ontwikkelen van kennis en het door ontwikkelen van onze werkwijzen van belang. Samen met de andere planbegeleiders maak je onderdeel uit van dit proces en lever je input voor deze doorontwikkeling.Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde bestuurskundige, bestuursrechtelijke of planologische HBO opleiding of een afgeronde HBO opleiding in vergelijkbare richting
 2. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2021 - heden) in de functie van (beleids) medewerker ruimtelijke ordening (planbegeleider) of gebiedsontwikkeling of in een vergelijkbare functie
 3. Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2021 - heden) in het zijn van coördinator voor burgers, andere overheden, interne collega’s, wethouders of gedeputeerden bij gemeentelijke of provinciale ruimtelijke plannen of procedures. ,Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2021 - heden) met het opstellen van of werken met gemeentelijke of provinciale ruimtelijke plannen of procedures.

Je kunt reageren tot

04.04.2023

Contactpersoon

Administratie

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Gelderland
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • Projectbasis
 • 32 uur
 • 36 uur of meer
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op