Medewerker Sociaal Team

Functie omschrijving

Als Medewerker Sociaal team heb je een regisserende/coördinerende rol en indien nodig kan je vanuit je functie ook kortdurende interventies doen om de klant snel en effectief te ondersteunen. Je gaat samen met de klant (en het aanwezige netwerk) met de hulpvraag aan het werk. Er wordt gestart met één (of meerdere) huisbezoeken (keukentafel gesprek) waar de hulpvraag, onder andere op basis van de ZRM (Zelf Redzaamheid Matrix), inzichtelijk wordt gemaakt. Door een integrale diagnose en daarop afgestemde interventies is de effectiviteit van de ondersteuning optimaal. Aan de hand van de analyse maak je samen met het huishouden een ondersteuningsplan, een plan waarin beschreven wordt wat het huishouden/gezin gaat ondernemen om de zelfredzaamheid te herstellen en welke ondersteuning vanuit de professional daarvoor nodig is. Hierbij schakel je het netwerk van het huishouden actief in. Het organiseren van eigen oplossingen is geen separaat traject maar een integraal onderdeel van de werkwijze. Je hebt altijd oog voor veiligheid in het huishouden. Indien onveiligheid aan de orde is, worden in het ondersteuningsplan concrete veiligheidsmaatregelen opgenomen.Elk huishouden met een ondersteuningsplan heeft één aanspreekpunt, dat ben jij. Je monitort samen met de klant de resultaten van het plan. Indien nodig spreek je organisaties of collega’s aan op het nakomen van afspraken. Waar nodig schaal je tijdig op naar de teamleider. Je werkt nauw samen met collega’s van andere afdelingen en met partners die in het gebied actief zijn zoals: scholen, de huisarts, de wijkverpleegkundige, casemanagers dementie, het steunpunt mantelzorg, het veiligheidshuis, Eigenhaard en/of andere verhuurders in de wijk, de wijkagent, wijkwelzijnswerk, burger initiatief groepen en de vrijwilligerscentrale. Ook wordt samengewerkt met gespecialiseerde zorgaanbieders, zoals OTT (Ons tweede thuis) of Heliomare.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Je beschikt over een relevante HBO opleiding, bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
 2. Je bent SKJ geregistreerd.
 3. Je hebt meerjarige ervaring als hulpverlener binnen het sociale domein.
 4. minimaal 3 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, binnen de specialistische jeugdhulp, zoals Veilig Thuis of Jeugdbescherming.
 • Aantoonbare ervaring in deze regisserende rol is gewenst, evenals het kunnen opstellen van een ZRM, een netwerkanalyse en de Arij.
 • minimaal 2 jaar ervaring met complexe gezinssituaties binnen jeugdhulp, opgedaan in de afgelopen 3 jaar

 • aantoonbaar ervaring met het opstellen van een Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ).

 • Ervaring met Signs of Safety.
 • Kennis van tijdelijk huisverbod is een pré.
 • Kennis van de gemeentelijke organisatie is een pré.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en van relevante juridische wet- en regelgeving.
 • Je hebt kennis van complexe (gezins)systemen en voorkomende problematiek.
 • Je hebt inzicht in het hulpaanbod, hulpverleningsmethodieken en in te zetten diagnostische instrumenten. Je kunt signalen herkennen en risicofactoren inschatten.
 • Je kunt belangentegenstellingen overbruggen, anderen overtuigen en draagvlak creëren voor beslissingen in conflictsituaties.
 • Je bent een teamspeler die graag gebruik maakt van de expertise van andere teamleden van het sociaal team. Ook vanuit je eigen expertise heb je iets te bieden;
 • Je herkent (bestuurlijke) risico’s en informeert daarover tijdig en je pakt door om zaken voor elkaar te krijgen.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

11.08.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op